Skip to content

Posts from the ‘prayers’ Category

เซวัง เมินลัม บทสวดมหาปณิธาน รัตนมาลัยแห่งความหมายอันบริบูรณ์

เมื่อเวลายิ่งใหญ่แห่งความเป็นอนิจจังมาถึง
ณ ขณะที่กำลังจะตาย
ขอให้ความเจ็บป่วยทางกายและเวทนายิ่งใหญ่สลายไป
ขอให้ปรากฏการณ์ทั้งหลายอันปกคลุมจิตและทำให้จิตมืดมนหมดสิ้นไป
ขอให้ริกปะอันชัดใสไร้สิ่งปิดกั้นกระจ่างแจ้ง
การกระทำต่างๆ คือปรากฏการณ์ที่ลวงตาในโลกนี้
ขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้ยึดติดหรือเกลียดชังการกระทำเหล่านั้น 
อย่าได้ไล่ตามความคาดหวังหรือหมกมุ่นในวิจิกิจฉา
ขอให้ความหวาดกลัว ความทุกข์ กิเลส หมดสิ้นไปอย่างสมบูรณ์
เมื่อหมดสิ้นแล้ว ขอให้ข้าพเจ้าดำรงอยู่ในสภาวะแห่งจิตเดิมแท้ซึ่งไม่เคลื่อน

Read more

บทภาวนาทงเลนพร้อมเสียงสวด

Lhasa rainbow

Rainbows in Lhasa. Source unknown.

 

 

บทสวดภาวนาทงเลน 

Tonglen Prayer

Shardza Tasha Gyaltsen Rinpoche (The English translation will be available soon.)

Audio clip by Meu Yonten & Kalsang Dawa

โกนชก ซุมจี เต็มบา ตัง

เพินญิด เต็มเบ เต็มบา ยี

โตรเว เตตุก จิยัง รุง

เทกูน ตักลา มินจูร์ จิก

 

ด้วยสภาวธรรมแห่งพระรัตนตรัย

และความเป็นธรรมดา

ไม่ว่าสรรพสัตว์จะทุกข์สุขเพียงไร

ขอให้ข้าพเจ้าได้ร่วมทุกข์และสุขนั้น

 

ตักแฉน เญินมง ชังวา โช

ติกปา ทัมเจ ตักปา โช

แลแงน นัมมิน เซปา โช

ผูเลิน แลนชัก เคปา โช

เนิดเช ตุกเซ็ม ฉีวา โช

 

ขอให้กิเลสของข้าพเจ้าและผู้อื่นได้รับการขจัดออกไป

ขอให้บาปกรรมได้รับการสลาย

ขอให้ผลกรรมหมดสิ้นไป

ขอให้หนี้กรรมได้รับการชำระล้าง

ขอให้จิตแห่งทำลายล้างและความรุนแรงหมดสิ้นไป

 

กังฉิก ตักลา เตจูร์ ตัม

เนิดตัง ซิกซุบ เมนา รุง

ซังแงน แลจี เทรวา นัม

ตักกี ทาบา ธงบา โช

 

ผู้ใดก็ตามที่มีศรัทธาในข้าพเจ้า

หรือดุด่าว่ากล่าวข้าพเจ้า

ไม่ว่าจะเกี่ยวโยงกับกรรมดีหรือกรรมชั่ว

ขอให้ข้าพเจ้าได้นำพาพวกเขาไปบนวิถีแห่งการหลุดพ้น

 

ตักกิ เจวา แฉนจุด เซ

เซ็มแจน แฉนลา เนิดบา นิ

วาปู เซซัม มิเช จิง

แพนเต มาลู ดรุบนู โช

 

เมื่อข้าพเจ้าได้ถือกำเนิดในภพชาติอื่น

ขออย่าได้ทำให้ผู้ใดได้รับความเจ็บปวด

แม้เท่าเสี้ยวแห่งรูขุมขน

ขอให้ได้อำนวยสุขและยังประโยชน์ไม่เว้นแม้แต่หนึ่งเดียว

 

ยุลชก เนฉี ชินรับ ตัง

เพินญิด เต็มเบ เต็มบา ตัง

ตักกิ ซัมจอร์ เกเว ทู

เมินลัม ตับฉิน ดรุบปา โช

 

ขออานุภาพแห่งจตุรัตนะ

สภาวะแห่งความเป็นธรรมดา

ผลบุญและการบำเพ็ญบารมีของข้าพเจ้า

จงดลบันดาลให้บทสวดอธิษฐานสมฤทธิ์ผล

 

ทาเน คอวา ติลา มิชัก บา

ทัมเจ รังซัล รังนัง โงเช เน

กาตัก ทังเบอ ฉียิง เตรอเน ซู

ลายัง โตรเติน มาลู ทาชิน โช

 

ด้วยจิตที่ไม่ยึดติดในสังสารวัฏนี้

ด้วยเข้าใจว่าทุกสิ่งคือปรากฏการณ์ภายในอันเป็นพลังแห่งตัวตน

ขอให้ได้หลุดพ้นในฐานแห่งความไพศาล ความผ่องแผ้วแรกเริ่ม

ขอให้สำเร็จในการยังประโยชน์แก่สรรพสัตว์อีกด้วยเทอญ

***

รจนาโดย พระอาจารย์ชาซา ต้าชี เกียลเซ็น ริมโปเช

แปลโดย กฤษดาวรรณ เมธาวิกุล

พระพุทธเจ้าอมิตาภะ ผู้เปี่ยมด้วยมหาภาวนา

พระพุทธเจ้าอมิตาภะทรงเป็นองค์แทนธาตุไฟและปัญญาแห่งการแยกแยะซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อโลภะสลายไป เพื่อสรรเสริญพระปัญญาในด้านนี้ จึงมีพระนามว่า "เชทรัก เงอเม" ซึ่งหมายความว่า ทุกสรรพสิ่งแท้จริงแล้วไม่แยกจากกัน

Read more

บทสวดมนต์เงินโดร รถม้าบรรทุกอัญมณีแห่งการฝึกฝนทั้งสาม

Ngondro Prayers
The Chariot Pulling the Gems of the Three Trainings

รจนาจากคำขอของท่านซังงัก ลิงปะ ผู้ถือครองพระสัทธรรมทั้งสอง

ในวันที่รุ้งกินน้ำปราฏเป็นสายใยและมีเสียงอันไพเราะของเทพธิดาเปล่งออกมา
ท่านฑากินีวังโมได้มอบม้วนผ้าและกระดาษสีขาวให้และขอให้เขียนบทสวดมนต์นี้

เช่นเดียวกัน สหายธรรมชั้นเลิศบางท่านก็ได้ขอให้เขียนบทสวดนี้
ข้าพเจ้า ผู้ปฏิบัติตามวิถีแห่งเชน นามว่า “มังกา” (มงคล) จึงเขียนบทนี้
ขอให้บุญกุศลเพิ่มทวีคูณ

รจนาโดย พระอาจารย์ชาซา ต้าชี เกียลเซ็น
คัมภีร์ “คู่มือฝึกฝนเงินโดร มหาสมุทรแห่งพระวจนะ”

Read more