Category Archives: Tibetan Bon Buddhist Tradition

จิตในความฝันและความตาย

การปฏิบัติเกี่ยวกับความฝันได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนในพระพุทธศาสนาวัชรยานโดยเฉพาะในนิกายที่มีคำสอนว่าด้วย “อุบายวิธีหก” (ทับทรุก)

Continue reading

บทสวดมนต์เงินโดร รถม้าบรรทุกอัญมณีแห่งการฝึกฝนทั้งสาม

บทสวดมนต์เงินโดร
รถม้าบรรทุกอัญมณีแห่งการฝึกฝนทั้งสาม

Continue reading