ลัมริม ดวงประทีปชัดใสแห่งคำสอน (2)

บทที่หนึ่ง

การปฏิบัติตามคุรุ ผู้เป็นรากเหง้าแห่งความดีงามทั้งปวง

Continue reading

ลัมริม ดวงประทีปชัดใสแห่งคำสอน (1)

ความหมายของลัมริม

ลัมริม (Lamrim) หมายถึงการปฏิบัติธรรมอย่างเป็นลำดับขั้น หรือบางทีเรียกว่า ชังฉุบ ลัมริม (Changchub Lamrim) หรือการปฏิบัติธรรมอย่างเป็นลำดับขั้นเพื่อการตรัสรู้ธรรม

Continue reading

บทสรรเสริญพระมัญชุศรี

บทสรรเสริญพระมัญชุศรีบทนี้มีความหมายงดงามยิ่งนักและมีอานิสงส์ยิ่งใหญ่ เป็นบทที่พระภิกษุที่วัดตกเต็นสวดกันตลอดก่อนจะรับคำสอนจากริมโปเช

Continue reading

เซวัง เมินลัม บทสวดมหาปณิธาน รัตนมาลัยแห่งความหมายอันบริบูรณ์

บทสวดมนต์ทิเบตซึ่งเป็นการตั้งปณิธานอันประเสริฐสำหรับชีวิตนี้และชีวิตหน้า สามารถสวดสำหรับวาระสุดท้ายของชีวิต – ไฟล์เสียงและบทสวดอยู่ด้านล่าง 

Continue reading