บทสรรเสริญพระมัญชุศรี

บทสรรเสริญพระมัญชุศรีบทนี้มีความหมายงดงามยิ่งนักและมีอานิสงส์ยิ่งใหญ่ เป็นบทที่พระภิกษุที่วัดตกเต็นสวดกันตลอดก่อนจะรับคำสอนจากริมโปเช

Continue reading

เซวัง เมินลัม บทสวดมหาปณิธาน รัตนมาลัยแห่งความหมายอันบริบูรณ์

บทสวดมนต์ทิเบตซึ่งเป็นการตั้งปณิธานอันประเสริฐสำหรับชีวิตนี้และชีวิตหน้า สามารถสวดสำหรับวาระสุดท้ายของชีวิต – ไฟล์เสียงและบทสวดอยู่ด้านล่าง 

Continue reading

Guru Yoga Prayer

ในจำนวนบทสวดมนต์ทั้งหลาย สำหรับผู้ฝึกฝนในวิถีซกเช็น คงไม่มีบทใดยิ่งใหญ่กว่าบทนี้อีกแล้ว

Continue reading

พระพุทธเจ้าอมิตาภะ ผู้เปี่ยมด้วยมหาภาวนา

รู้จักพระพุทธเจ้าอมิตาภะ (เมินลัม ทาเย) และพระพุทธเจ้าห้าตระกูล

Continue reading

จิตในความฝันและความตาย

การปฏิบัติเกี่ยวกับความฝันได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนในพระพุทธศาสนาวัชรยานโดยเฉพาะในนิกายที่มีคำสอนว่าด้วย “อุบายวิธีหก” (ทับทรุก)

Continue reading