Skip to content

Yogini in the Modern Age (2)

222

Yogini in the Modern Age (1)

 

Krungthep Thurakit Daily Newspaper, 18 June 2013

111

Tara in Gold & Stupa Support

photo-16

มูลนิธิพันดาราขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างพระศานติตารามหาสถูป ท่านสามารถสนับสนุนโครงการก่อสร้างพระมหาสถูปซึ่งกำลังจะเริ่มก่อสร้างเดือนกุมภาพันธ์นี้ด้วยการ สร้างฐานราก เสาตอม่อ และบันได พร้อมรับองค์พระแม่ตาราปิดทองอย่างงดงามโดยฝีมือสว.รสนา โตสิตระกูล เป็นของขวัญสำหรับผู้ทำบุญเป็นเงิน 200,000 บาท พระแม่ตาราองค์นี้หล่อด้วยทองเหลือง มีต้นแบบจากแดนหิมาลัย ได้ผ่านการประกอบพิธีพุทธาภิเษกและมนตราภิเษกพร้อมบรรจุมวลสารศักดิ์สิทธิ์จากทิเบต ผู้มีจิตศรัทธากรุณาติดต่อ 1000tara@gmail.com องค์พระมีจำนวนจำกัด

Donations are now solicited for the construction of the concrete foundation, main posts, and staircase of the Kundrol Great Stupa for Peace and Harmony. The Foundation is pleased to present a gift of Green Tara by a Nepali artist made of brass with gold finish (Thai art of gilding) by Senator Rosana Tositrakul for a gift pledge of US$ 6,700 (200,000 baht). Each image has been consecrated by Ven. Kunga Sangbo Rinpoche from a Sakyapa lineage which is closely connected to Tara. Inside each image contains sacred objects from Tibet including earth from Mt. Kailash. The construction is planned to start in February 2013, right after Tibetan losar.  Interested persons please contact us at 1000tara@gmail.com.

Talk on Tibetan Wisdom & Modern World at Mahidol University

8 มกราคม 2556

บรรยายเรื่อง “ภูมิปัญญาบรรพกาลกับจิตวิญญาณร่วมสมัย : พุทธทิเบต

ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

Kris and Aj

photo-5

ให้การเรียนรู้เป็นกระบวนการ เป็นโอกาส นำเราไปสู่ปัญญาภายใน อย่าเพียงยินดีกับสิ่งที่เป็นความรู้ภายนอก ความรู้ฉาบฉวย แต่นำสิ่งที่ได้ฟัง อ่าน ดู มาใคร่ครวญ มาภาวนาจนความรู้กลายเป็นประสบการณ์ชีวิต หมั่นทำจิตให้นิ่ง ใส เพราะภายในความสงบนิ่งเท่านั้นที่ความรู้ตกผลึกและประสบการณ์แปรเปลี่ยนเป็นปัญญา อันจะนำเราไปสู่ขุมทรัพย์ใต้ท้องมหาสมุทรซึ่งมีอยู่แล้วในจิตของเราเอง นำเราไปสู่ความเบิกบาน ความกรุณาและคุณสมบัติอันประเสริฐมากมาย ความรู้ที่ขาดการภาวนาอาจทำให้เราเป็นนักวิชาการ เป็นบัณฑิตผู้ได้รับปริญญา แต่ไม่ทำให้เราเป็นปราชญ์ผู้รู้จักจิตใจและตัวตนของตัวเอง

photo-3

ที่ระลึกจากการบรรยายที่ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา 8 มกราคม 2556

ปิดทององค์พระ

พระแม่ตาราองค์นี้ทางมูลนิธิได้มอบให้คุณรสนา เพื่อให้ท่านปกป้องคุ้มครองและประทานพรแก่การทำงานเพื่อสังคม ดีใจที่องค์พระได้รับการปิดทองซึ่งคุณรสนาบอก “เป็นความสำเร็จเล็กๆน้อยๆที่เป็นรูปธรรม และช่วยหล่อเลี้ยงจิตใจได้เป็นอย่างดีในระหว่างการต่อสู้อันยาวไกลทางสังคม”

534287_507038056007371_1936318475_n

 

ปิดทองตารา – รสนา โตสิตระกูล (จาก facebook)

วันหยุดสิ้นปี มีเวลาพอที่จะปิดทองพระแม่ตารา ซึ่งกล่าวกันว่า ท่านเป็นสัมโภคกายที่เกิดจากหยดน้ำตาของพระอวโลกิเตศวรหรือพระแม่กวนอิม เมื่อทรงเห็นความทุกข์ของสัตว์โลกมากมาย ที่ท่านไม่สามารถขนข้ามโอฆสงสารได้หมด หยดน้ำตาของพระองค์ได้กลายเป็นดอกบัว และในดอกบัวนั้น มีพระแม่ตาราเกิดขึ้นเพื่อช่วยประกอบภารกิจในการนำพาสัตว์โลกข้ามโอฆสงสาร

หลังจากลงสีแดงชาดแล้วต้องรอจนสีแห้งสนิท จึงลงรักเพื่อปิดทอง คงใช้เวลาอีก2-3วันจึงจะเสร็จ

วันหยุดหลายวัน มีเวลาสงบๆทำงานปิดทองพระ ช่วยในการเจริญสติ เพื่องานต่อสู้ในปีหน้า จะได้มีกำลังสติปัญญาที่เข้มแข็ง

หลายปีก่อน ไปเรียนปิดทอง เพราะเห็นว่างานต่อสู้ทางสังคม ต้องใช้เวลายาวนานกว่าจะสำเร็จ หรืออาจไม่สำเร็จในชั่วชีวิตของคนๆหนึ่ง การปิดทองพระพุทธรูป เป็นความสำเร็จเล็กๆน้อยๆที่เป็นรูปธรรม จะช่วยหล่อเลี้ยงจิตใจได้เป็นอย่างดีในระหว่างการต่อสู้อันยาวไกลทางสังคม

ค่ำคืนนี้จะไปสวดมนต์ข้ามปี จะส่งไมตรีอันเป็นกุศลมาถึงเพื่อนมิตรทุกท่าน ให้ได้รับความสะอาด สว่าง สงบ ในจิตใจเพื่อพลวปัจจัยสำหรับปีใหม่ที่จะมาถึงในอีกไม่กี่ชั่วโมงนี้

งานจิตอาสาก่อสร้างฐานรากพระมหาสถูป

Volunteer & merit making activity for the Great Stupa, 1-2 December 2012, Kundrol Ling (Hua-Hin). Volunteers are welcome to help with the preparation phase for the building of the Great Stupa’s foundation pillars. This involves digging work

 at the area which is the heart of the Stupa (16 m x 16 m). The work starts at 10 am on Saturday and ends at noon on Sunday. Interested persons can join us any time of the day. Food and accommodation will be provided. Those who wish to make contribution to support this event or the construction work, please contact the foundation at 1000tara@gmail.com.

กิจกรรม “ก่อสร้างฐานรากเพื่อรองรับเสาตอม่อพระมหาสถูป”
วันเสาร์ที่ 1 – วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2555 ศูนย์ขทิรวัน หัวหินมูลนิธิพันดาราขอเชิญจิตอาสา ผู้มีอุปการะคุณ และผู้มีจิตอนุโมทนาต่อโครงการก่อสร้างพระศานติตารามหาสถูป ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมก่อสร้างฐานรากเพื่อรองรับการตั้งเสาตอม่อด้วยการช่วยกันขุดดินบริเวณใจกลางพระมหาสถูป (ขนาด 16 เมตร x 16 เมตร) ซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่สุด ดินที่ขุดได้บ

างส่วนเมื่อผ่านการปลุกเสกแล้วจะนำไปเป็นมวลสารสำหรับการสร้างวัตถุมงคล เช่น พระพิมพ์ สถูปดิน ตลอดจนการสร้างพระพุทธรูปที่ทางมูลนิธิจะดำเนินการต่อไป ส่วนบริเวณใจกลางพระสถูปที่ขุดแล้วจะเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ตัดหัวเสาเข็ม เทปูน และทำตอม่อ เมื่อก่อสร้างส่วนนี้เสร็จ เราจะได้ส่วนที่เป็นฐานมันดาลาของพระสถูปซึ่งสามารถใช้เพื่อการทำสมาธิภาวนาแม้ในขณะที่การก่อสร้างส่วนที่เหลือของพระสถูปยังคงดำเนินไปอาหาร-ที่พัก : ทางมูลนิธิยินดีบริการอาหารและที่พักแก่ทุกท่านที่มาร่วมงานในครั้งนี้กำหนดการ
วันที่ 1 ธันวาคม
10.00 น. พบกันที่ศูนย์ขทิรวัน เตรียมอุปกรณ์
10.30 น. เริ่มงานฐานราก (ช่วงที่ 1)
12.00 น. พักอาหารกลางวัน
14.00 น. ทำงานฐานราก (ช่วงที่ 2)
16.00 น. พักอาหารว่าง
17.00 น. ทำงานฐานราก (ช่วงที่ 3 – สำหรับผู้สะดวกช่วงเย็นซึ่งแดดไม่ร้อนจะเข้ามาร่วมงานในช่วงนี้ก็ได้)
19.00 น. พักอาหารเย็น
20.30 น. เข้านอนวันที่ 2 ธันวาคม
06.00 น. ดื่มเครื่องดื่มยามเช้า
06.30 น. ทำงานฐานราก (ช่วงที่ 4)
08.30 น. พักอาหารเช้า
09.30 น. ทำงานฐานราก (ช่วงที่ 5)
11.30 น. พักอาหารกลางวัน จบกิจกรรมผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจะมาร่วมงานในช่วงใดก็ได้ และหากต้องการค้างที่ศูนย์ฯ ทางมูลนิธิจะจัดที่พักให้ซึ่งมีทั้งแบบเรือนพัก เต้นท์ และศาลาที่มีมุ้งลวดกันยุง

ส่วนผู้ที่ไม่สามารถมาร่วมงานได้ จะร่วมอนุโมทนาด้วยการทำบุญในลักษณะอื่นก็ได้ เช่น
– ทำบุญเป็นอาหาร เครื่องดื่มให้แก่จิตอาสา หรือมาร่วมกิจกรรมด้วยการช่วยเตรียมอาหารให้จิตอาสา
-ให้ความช่วยเหลือเรื่องการเดินทางมาศูนย์ขทิรวัน เช่น ยินดีใช้ระบบ car pooling
– บริจาคหรือให้ยืมวัสดุอุปกรณ์ขุดดิน อาทิ จอบ ที่ตักดิน บุ้งกี๋ รถเข็นขนดิน
– ทำบุญเป็นค่าจ้างรถขุดดิน ซึ่งจะใช้ทันทีหลังจากกิจกรรมนี้ จำนวนชั่วโมงที่ต้องขุด 16 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 1800 บาท เป็นเงิน 28,800 บาท สามารถทำบุญเป็นชั่วโมง
– ทำบุญเป็นค่าแรงตัดหัวเสาเข็ม ต้นละ 900 บาท จำนวน 144 ต้น เป็นเงิน 129,600 บาท สามารถทำบุญเป็นจำนวนเสาเข็ม
– ทำบุญด้วยการบริจาคคอนกรีต เหล็ก หรือปูน ทางมูลนิธิจะแจ้งปริมาณต่อไป

ทางมูลนิธิขออนุโมทนาล่วงหน้าต่อทุกกุศลจิตที่ได้ร่วมกันทำให้การก่อสร้างพระศานติตารามหาสถูปได้เป็นพุทธสถานแห่งสันติภาพและความปรองดอง เป็นคุณงามความดีที่ยังคงมีอยู่ในกลียุคอันเป็นยุคสมัยที่เราถือกำเนิดมานี้

ติดต่อ 1000tara@gmail.com โทร 0878299387; 0833008119

กรุณากด share และประชาสัมพันธ์ต่อ ขอบคุณค่ะ

ทอดผ้าป่าสร้างพระประธานพระมหาสถูป พระไพศาล วิสาโล (ประธาน)


โครงการทอดผ้าป่าสามัคคี พุทธานุสสติเพื่อศานติสุข

“สร้างพระประธานของพระศานติตารามหาสถูป”

นับแต่มูลนิธิพันดาราได้ดำเนินการจัดสร้าง “พระศานติตารามหาสถูป” ตามแบบพุทธศิลป์ทิเบต  เพื่อเป็นพุทธสถานแห่งความกรุณาและสันติภาพ สำหรับใช้ปฏิบัติธรรม บำเพ็ญบารมี และประกอบบุญกุศลขนาดใหญ่ในประเทศไทย สมดังคำอำนวยพรของพระอาจารย์กุนเทรอ เมินเกียล ลาเซ ซกญี เกียมโซ ที่รจนาไว้ว่า 

“พระศานติตารามหาสถูป จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของพระธรรมและสัตว์โลก”

การสร้างพระพุทธรูปเป็นพุทธบูชา หนึ่งในหนทางที่น้อมนำผู้คนสู่พุทธานุสสติอันเป็นการรำลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและทำให้ผู้ที่มาพบเห็นเคารพสักการะได้เกิดศรัทธาในพระปัญญา และกรุณาแห่งองค์สมเด็จพระศาสดา ในปี ๒๕๕๕ นี้ ซึ่งเป็นปีมหามงคลเนื่องด้วยครบรอบการตรัสรู้ ๒๖๐๐ ปีของสมเด็จพระศาสดา มูลนิธิพันดาราจึงถือเป็นศุภฤกษ์ในการดำเนินการจัดสร้างพระพุทธรูปสี่พระองค์ซึ่งจะประดิษฐานเป็นองค์พระประธานของพระศานติตารามหาสถูป พระพุทธรูปทั้งสี่จะเป็นเครื่องเตือนใจถึงกระบวนการในการตรัสรู้ธรรม

พระพุทธรูปอยู่ในลักษณะสัมโภคกาย (กายรื่นรมย์) ของพระพุทธเจ้า มีขนาดความสูงรวมฐานบัว ๒ ชั้นประมาณ ๒ เมตร (๖.๕ ฟุต) หล่อด้วยทองเหลือง ปิดทองแบบทิเบต ในขณะนี้อยู่ในระหว่างการหล่อ ณ กรุงกาฏมาณฑุ ประเทศเนปาล โดยช่างฝีมือชาวเนวาร์ซึ่งมีชื่อเสียงในด้านความเชี่ยวชาญพุทธศิลป์ทิเบตหิมาลัย หลังจากองค์พระได้สร้างเสร็จสมบูรณ์ จะอัญเชิญมาประเทศไทยโดยองค์แรกที่สร้างเสร็จจะอัญเชิญมาในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ หลังจากนั้นทางมูลนิธิจะจัดพิธีพุทธาภิเษกเพื่อให้องค์พระมีความศักดิ์สิทธิ์ควรค่าแก่การสักการะบูชาและจะอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ในวิหารหลักขององค์พระศานติตารามหาสถูปเมื่อพระมหาสถูปสร้างเสร็จสมบูรณ์

พระพุทธรูปทั้งสี่ที่อยู่ในระหว่างการจัดสร้าง ได้แก่

พระพุทธมารดาปรัชญาปารมิตา  : องค์แทนความว่างแห่งสภาวะจิต 

พระพุทธเจ้าแสงกระจ่าง :  องค์แทนความกระจ่างและความกรุณา

พระพุทธเจ้าอุบายแห่งธรรม :  องค์แทนการบำเพ็ญบารมีและการขจัดอุปสรรค

พระพุทธเจ้าผู้ชี้นำทาง :  องค์แทนปัญญาสูงสุดในการบรรลุธรรมโดยสมบูรณ์

มูลนิธิพันดาราจึงขอเชิญชวนท่านสาธุชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสะสมบุญบารมีอันอุดมเพื่อยังประโยชน์ทั้งส่วนตนและผู้อื่น ด้วยการร่วมถวายปัจจัยในการนำไปสร้างพระพุทธรูปเพื่อเป็นสิ่งแทนกายของพระพุทธองค์ อันจะเป็นการดำรงสืบสานพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนบนผืนแผ่นดินไทยสืบไป

อานิสงส์ของการสร้างพระ 

๑.ได้ชื่อว่าเป็นผู้สร้างเครื่องรองรับพระวรกายของพระพุทธเจ้าเพื่อให้ตนเองและผู้อื่นได้กราบสักการะบูชา

๒. ทำให้ได้สลายบาปกรรมที่ได้เคยทำมานับภพชาติไม่ถ้วน อานิสงส์นี้จะน้อมนำให้ผู้สร้างพระประสบความสุขความเจริญและปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งในชีวิตนี้และชีวิตต่อไปในกาลอนาคต

๓.ได้อานิสงส์ในการขจัดอุปสรรคทั้งทางโลกและทางธรรมอันนำไปสู่การทำสมาธิที่ดีขึ้นและปัญญาเพิ่มพูน

๔. ได้บำเพ็ญบุญกุศลเพื่อบุพการี ญาติพี่น้อง ลูกหลาน บุคคลในครอบครัว ตลอดจนมิตรสหายให้มีความสุขความเจริญและไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ

๕.ได้บำเพ็ญบุญกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับเพื่อให้พวกเขาได้ไปเกิดใหม่ในสุคติภูมิ โดยเฉพาะในแดนพุทธศาสนาและได้เข้าถึงพระธรรมอันนำไปสู่การบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ

นอกจากนี้ เนื่องจากการหล่อพระพุทธรูปในครั้งนี้เน้นช่างฝีมือที่มีความเชี่ยวชาญของประเทศเนปาล ผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพยังได้ชื่อว่าเป็นผู้อนุรักษ์พุทธศิลป์ให้สืบไปและทำให้คนไทยได้มีโอกาสสักการะบูชาพระพุทธรูปปางทิเบตอันงดงามและเปี่ยมไปด้วยสัญลักษณ์ธรรม

รายละเอียดการทอดผ้าป่าและการโอนเงิน

เพื่อให้ครอบคลุมค่าใชัจ่ายในการสร้างพระพุทธรูปสี่พระองค์ซึ่งมีค่าใช้จ่ายองค์ละประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท ทางมูลนิธิจึงได้จัดให้มีการทอดผ้าป่ากองละ ๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๓๒๐๐ กอง ผู้มีจิตศรัทธาสามารถทำบุญเป็นกองหรือตามกำลังศรัทธา โดยโอนเงินไปที่

ชื่อบัญชีออมทรัพย์ “มูลนิธิพันดารา” 

ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์

บัญชีเลขที่ ๙๒๔-๐-๐๕๕๑๒-๐

ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์

บัญชีเลขที่ ๓๙๑-๒-๖๖๙๙๘-๙

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสยามสแควร์

บัญชีเลขที่ ๐๓๘-๔-๓๑๖๖๗-๘

ธนาคารกรุงไทย สาขาสยามสแควร์

บัญชีเลขที่ ๐๕๒-๐-๐๒๒๕๔-๘

เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาแจ้งให้มูลนิธิทราบด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ติดต่อมูลนิธิพันดารา 

๖๙๕ ซอยลาดพร้าว ๑๑ ถนนลาดพร้าว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

Email: 1000tara@gmail.com

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๒ ๕๑๑๔๑๑๒ มือถือ ๐๘๗๘๒๙๙๓๘๗, ๐๘๓๓๐๐๘๑๑๙

เว็บไซต์ http://www.thousand-stars.org/

บล็อก https://krisadawan.wordpress.com/

กำหนดการทอดผ้าป่า 

วันอังคารที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕

ณ บ้านมูลนิธิพันดารา

๐๙.๓๐ น. เริ่มงาน

๐๙.๕๙ น. พิธีทอดผ้าป่าและแสดงธรรมโดยพระไพศาล วิสาโล

๑๑.๐๐ น. เสร็จพิธี ถวายภัตตาหาร และขอเชิญทุกท่านร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

คณะกรรมการทอดผ้าป่า

โครงการสร้างพระประธานของพระศานติตารามหาสถูป

ประธานฝ่ายสงฆ์

พระไพศาล วิสาโล

วัดป่าสุคะโต

ประธานฝ่ายฆราวาส

คุณรสนา โตสิตระกูล

สมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร

รองประธาน

ศาสตราจารย์กิตติคุณอัมพิกา ไกรฤทธิ์

คุณอัมพร – คุณสำราญ  เหลืองลักขนาวลัย

คณะกรรมการ

รศ.ดร. กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์

คุณสันติสุข โสภณสิริ

คุณธนา – คุณเกียว เมธาวิกุล

คุณจรรยง ณัฏฐวุฒิสิทธิ์

คุณดวงใจ สัตยชิติ และบุตร

อาจารย์มิว เยินเต็น (Meu Yontan)

คุณประเสริฐ  ศิลปสมัย และครอบครัว

คุณรสสุคนธ์ บุญวรเศรษฐ์

คุณสิริเกียรติ บุญวรเศรษฐ์

คุณจวง ตัณฑเสถียร

คุณจิตร์ ตัณฑเสถียร

นาวาเอกแพทย์หญิงมนัสสวาสดิ์ หงศ์ลดารมภ์

รศ. ดร. โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์

เด็กชายปริวัฒน์ หงศ์ลดารมภ์

คุณวรรณวิภา มาลัยนวล

อาจารย์ณัฐ มาลัยนวล

คุณพิลาวัณย์ มหพันธ์

คุณวรวัฒน์ – คุณเปรมจิต ศิลปสมัย และบุตร

นพ.ภิญโญ ศรีวีระชัย

คุณอมรรัตน์ องคเศรษฐ์

คุณปรัชวัน เกตวัลห์และครอบครัว

ผศ. ดีรภรณ์ บัณฑิตชน

คุณรัชฎาภรณ์ ขวัญปัญญา

คุณชลทิศ ตามไท

คุณชลิสา เดอซูซ่า

ดร. อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล

ดร. จันทิมา อังคพณิชกิจ

คุณสุทธิศักดิ์ อังคพณิชกิจ

คุณปริศนา ตั้งสิน

คุณประเสริฐ  เลอเลิศยุติธรรม

พ.ต.อ. สมศักดิ์ คล้ายอักษร และครอบครัว

คุณนิยะดา  เกตุพันธุ์

คุณกานติมา  เลอเลิศยุติธรรม

ดร. ปนันดา  เลอเลิศยุติธรรม

คุณพรชัย  สุตันไชยนนท์

คุณทรัพยา ไกรฤทธิ์

คุณวลีพร ธนาธิคม

คุณสิทธิชัย ไกรสิทธิศิรินทร

คุณเกสินี กังสนารักษ์

คุณปิยะพงศ์ เอมสำราญ

คุณวรรณงาม สันติมณีรัตน์

คุณปริญดา ลิมกุล

คุณสมใจ สุชาติเจริญยิ่ง

คุณฐาปนิต ธนัตขจรกุล

คุณเสาวภา โขมศิริ

คุณฐนิดา อภิชนะกุลชัย

คุณหัทยา สงวนสิน

อาจารย์เพชร เพ็งชัย

คุณชลลดา ณ ลำพูน

คุณสุภัทร์ – คุณนิลนุช กิตติภิญโญวัฒน์

คุณอธิพงศ์ ภาดานุพงศ์

คุณพฤหัส มีเสน

คุณกฤษฎางค์ ใจสอาด

คุณรัศมี เมธาวิกุล

คุณอัษฎางค์ ใจสอาด

คุณสัญชัย – คุณกรุณา นนทิวัฒน์วณิช

คุณภากร นนทิวัฒน์วณิช

คุณวศกร นนทิวัฒน์วณิช

คุณยศ – คุณวันทนีย์  เมธาวิกุล

เด็กชายศรุต  เมธาวิกุล

เด็กหญิงพุทธิมา เมธาวิกุล

คุณสันติ – คุณนภาพร เมธาวิกุล

คุณธนภูมิ เมธาวิกุล

คุณธนภัทร เมธาวิกุล

คุณสมบัติ – คุณพรรณพิไล ไกรฤทธิ์

เด็กชายธาวิน ไกรฤทธิ์

เด็กหญิงลลิดา ไกรฤทธิ์

คุณพิมพ์นิภา สุขสิริวรพงศ์

คุณนุดี ศรีบุญ

คุณวรงค์รอง พราหมณ์นาด

คุณนาวี – คุณบุญเพ็ง ศรีสมหวัง

คุณณฬณัณฑ์ – คุณณัฎฐะอัฐ อัครนิธิพิรกุล และครอบครัว

คุณยศวีร์ ดวงจิตต์เจริญ

คุณเพลินจิต ลอยประเสริฐ

คุณกัญชรัตน์ อิสระเสนีย์ และครอบครัว

คุณมยุรี บุญทอง

คุณอยู่กุ่ย เกื้อกูลวงศ์

คุณหทัยลักษณ์โคนเหลืองทอง

คุณปารณัฐ สุขสุทธ์

คุณประเสริฐ – คุณสกุลทิพย์ นิธินันทวัฒน์

คุณณัฐวีณ์  นิธินันทวัฒน์

คุณเวช – คุณกาญจนาภา กี่หมัน

คุณชินนาฏ  กี่หมัน

คุณเมธี คุณเจริญ

คุณสิมาภรณ์ สำกลาง

คุณสุวรรณา วิภาเจริญวงศ์

คุณสุชาติ หนูมี – คุณเสาวนี เฉลิมสิน

คุณธันยวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

คุณเอกสกล เพลินพนา

คุณอดิสรณ์ หัดทำ

คุณพฤหัส อึ่งสกุล

คุณปภากร สิรสุนทร

คุณยุพิน เสมอวงศ์ และครอบครัว

คุณวีรชัย ขำไพโรจน์

อาจารย์ปาริดา สุขประเสริฐและครอบครัว

ดร. พงษธร ตันติฤทธิศักดิ์

Ms. Geraldine Dubreuil

Mr.  Manuel Garcia

Mrs. Celia Fernandez

คุณสุรชัย เจริญศักดิ์และครอบครัว

คุณสดใส – คุณสมาน แก้วจรัส

คุณวราภรณ์  อรุณสิกขพันธ์

คุณธิดารัตน์ ไตรรัตนกุล

คุณณัฏฐารมณ์ สินศิริอมร และครอบครัว

คุณไตรรัตน์ ไตรรัตนกุล และครอบครัว

คุณพจนีย์ ทิพย์กรรณ์ และครอบครัว

คุณสำเนียง เสถียรกาล และครอบครัว

คุณอุรุพงษ์ เสถียรกาล และครอบครัว

คุณสินีนาถ ชำนาญยนต์ และครอบครัว

คุณจรรธพร กรกิ่งมาลา และครอบครัว

คุณเพ็ญพรรณ ปทุมมาศ

คุณฐิติพงษ์ ยิ่งยง

คุณวราภรณ์ อรุณสิกขพันธ์

ดร.กฤตินี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์

คุณอัตศฎา ณัฏฐวุฒิสิทธิ์

คุณสุธารัตน์ ณัฏฐวุฒิสิทธิ์

ดญ.นภัสนันท์ ณัฏฐวุฒิสิทธิ์

คุณรุจิเรศ แก้วตา

คุณอุษาวรรณ คู่อรุณ

คุณกิตติมา จิตติยากูล

คุณจิรายุ พูลฉงวน

คุณพ่อสมคิด – คุณแม่ช้อย ไกรเทพ

คุณอิน นฤหล้า

คุณซูคอินเดอร์ ปาลกอร์ นฤหล้า

คุณเทวิน นฤหล้า

คุณวรินทร์ นฤหล้า

คุณแม่เจริญ พุทธภิญโญ

คุณภิรมย์ – คุณนิตยา พุทธภิญโญ

จ่าอากาศเอกกิตติภัฏ อัติโชติ

คุณสิทธิธรรม – คุณวัฒนา อัติโชติ

คุณผ่องศรี เดชวิเศษ

คุณจริมศรี เพ็ชรกุล

คุณแม่กิมเล้ง ประเสริฐผล

คุณเสรี – คุณอัปสร ฉายะเจริญ

คุณชีวเทพ – คุณสุภามณี โคมทองสถิต

คุณถวิล – คุณอนัญพร สมบูรณ์

คุณสุนทร ประกอบทรัพย์

นพ. วันชัย – คุณชูติมา แจ้วจิรา

คุณหาญ – คุณกิมเง็ก บุญเลิศ

คุณพรชัย ธวัชวดีวงศ์

คุณรพีพร ธวัชวดีวงศ์

นพ.ณัฏฐา ธวัชวดีวงศ์

ดช.ณภัทร ธวัชวดีวงศ์

คุณภณชนก โชติกันตสิริ

คุณบุญมา ชัยวงศาไพบูลย์

คุณสุนทร หอมมณฑา

คุณเบญจวรรณ วงศ์วารและครอบครัว

คุณกิตติมา จิตติยากูล

คุณพรชัย ตั้งสุณาวรรณ

เด็กหญิงธะมา ตั้งสุณาวรรณ

คุณบรรเจิด ตั้งสุณาวรรณ

คุณประยูร ตั้งสุณาวรรณ

คุณสกุลฤดี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์

เด็กชายคณิน ณัฏฐวุฒิสิทธิ์

พลโทพิชา วัฒนะธารี

คุณฉันทนา วัฒนะธารี

นพ.วัฒนา ตั้งสืบกุล

คุณอรอนงค์ สินธวาลัย

คุณอุษา สังขพันธ์

คุณอัจฉรา รัตนวงษ์

คุณธวัช มุทะธากุล

คุณเชน สุวิกะปกรณ์กุล

คุณงามจิต มุทะธากุล

คุณภาณุ มุทะธากุล

คุณภุชงค์ มุทะธากุล

คุณดวงตา สัตยชิติ

คุณปิ่นทิพย์ นวธรรมพิเชษฐ์

คุณพรหมมินทร์ นวธรรมพิเชษฐ์

คุณปภาพิต ผลเจริญ

คุณเผด็จ บรรจงจิต

คุณเฉลิมวงษ์ บรรจงจิต

คุณทรงยศ – คุณประภาพรรณ เจริญธรรมวัฒน์

คุณสุวลักษณ์ สิงห์แก้ว

คุณเจริญ – คุณสุภาวดี ชัยชื่นชอบ

คุณบุญทรง – คุณลำเจียก ผาสุข และครอบครัว

คุณสมจิต อุดมสินค้า และครอบครัว

คุณนิภา ปานสูงเนิน

คุณศิริรัตน์ บุณยเกตุ และครอบครัว

คุณต้นน้ำ ต้นน้ำธารธรรม

คุณบุญตา พิสุทธิ์โกมล

คุณทรงศักดิ์ พิสุทธิ์โกมล

คุณกฤตนัย พิสุทธิ์โกมล

คุณพลวิชญ์ พิสุทธิ์โกมล

คุณพีรวิชญ์ พิสุทธิ์โกมล

คุณบุญมี  สุขประพฤติ

คุณมัจจรี  สุขประพฤติ

คุณสุธี  สุขประพฤติ

คุณภาวัต เนาว์โสภา

คุณสุทธิพันฐ์ จันทนป

คุณวนิดา สุวรรณสา

คุณอ๊อด อินทรสอาด

คุณไอริณ อินทรสอาด

คุณแม่สวรรค์ สายกระสุน และครอบครัว

คุณพัฒนา สายกระสุน

Dr. Paul Johnson

คุณวิรัตน์ มั่นยืน

คุณมยุรี บุญทอง

คุณวิระพงษ์ มงคล และครอบครัว

คุณเฉลียว มงคล

คุณศักดิ์สิทธิ์ อุ่นจิตร์ และครอบครัว

คุณสำรอง จันทร์ทอง

คุณชุมากร พิชัย และครอบครัว

คุณทวี เกษางาม

คุณสวาท เกศางาม

คุณพัชรพรรณ ขุนวงษ์

คุณชัชลี อู่โภคิน

คุณอดิศัย มนะเวส

คุณพิชญพธู – นิชชิตา – พิชญาภา – ขุนวงษ์

คุณกรวิกา – วิรัตน์ – ศศิธร กสานติกุล

คุณภาสพงษ์ – พัธนันท์ ปรีธรรมา

คุณจารุวัชร วงศ์คำจันทร์

คุณจิราวรรณ จีนวรรณ

คุณวีนา อิทรประพันธ์

คุณสำเริงศรี อิทรประพันธ์

คุณอัญญาอร ธีรกุลวาริช
คุณวรงค์ศัลย์ ลัทธิ และครอบครัว

คุณสราวุฒิ กาญจนถาวร

คุณกนกวรรณ ช่วยประสม

คุณเวชยันต์ อุณหสุวรรณ

คุณสุพร ตั้งใจพิทักษ์

คุณอนุสรณ์ ศิริปิ่น

คุณศุภสุตา มุลบรรจง และครอบครัว

คุณเศรษฐสิทธิ์ ควรเลี้ยงกุล

คุณตุ๊ก

พี่โจ้

คุณภาคย์ ชีวธนากรณ์กุล

คุณเชิดชัย ศิริโภคา

คุณสุวัฒนา อินทร์พงศ์พันธุ์

คุณอัฏฐวัฒน์ ควรเลี้ยงกุล

คุณศศิอำไพ ศิริวิโรจน์

คุณพัชรพรรณ ขุนวงษ์

คุณทิพากร กำจัดโรค

คุณวรรณา ช่อทับทิม

คุณวรวัฒน์ ช่อทับทิม

คุณชุติมา ว่องวิภาสมิตกุล

คุณจิรายุ พูลฉนวน

คุณจำเนียร รัตนโชติ

คุณไพฑูรย์-มาสพร-ชยพล-ภูริภาคย์ บุญศิริไพบูลย์                   คุณพิสิษฐ์ นิธินันทวัฒน์ – คุณจิตติมาภรณ์ ขุนรัตนชัย

คุณวสันต์ – คุณชวนพิศ – คุณพาลินท์ – คุณปาณิศา วุฒิชาติวานิช

คุณจรูญ – คุณฐิดาพา ชัยชื่นชอบ และครอบครัว

คุณสุริยะ ฉายะเจริญ

ขอพรแห่งคุรุผู้ประเสริฐ พระพุทธเจ้าทั้งสามกาลผู้นำพาสัตว์โลกไปสู่การหลุดพ้น พระโพธิสัตว์ทั้งสิบทิศ ประทานแด่ท่านผู้มีจิตศรัทธาและครอบครัว จงประสบความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม และเข้าสู่หนทางแห่งการหลุดพ้นโดยเร็วด้วยเทอญ

Praise to the Great Stupa

บทตั้งปณิธานและบูชาอานิสงส์ของการสร้าง “พระศานติตารามหาสถูป”

พระอาจารย์และเทพ
ผู้สืบสายธารแห่งธรรมจากตรีกายของพระพุทธเจ้า
พระตถาคต เทพปางสันติ เทพปางพิโรธ ทั้งนอก ใน และลึกล้ำ

เหล่าธรรมบาล ผู้มุ่งมั่นปกป้องพระสูตร พระธรรมเตรมา และพระกรณียกิจทั้งสี่อยู่เป็นนิจ ข้าพเจ้าขอประณตน้อมแด่พระองค์ทั้งหลาย ด้วยการบูชาพระสถูปตราบจนถึงการตรัสรู้

ในเวลานี้ เพื่อให้สัตว์ผู้ท่องไปในสังสารวัฏทั้งหกภพภูมิได้สั่งสมบุญบารมี จึงตั้งปณิธานจะประดิษฐานพระสถูปตามแบบ “ยุงตรุง เกอเลก เชอแตง” สถูปอันสรรค์สร้างไว้อย่างวิจิตรดังปาฏิหาริย์

พระสถูปมีคุณลักษณะดังนี้…
พระสถูปอันเป็นธรรมกาย
สิ่งแทนพระหทัยของพระพุทธเจ้า
คัมภีร์อันเป็นสัมโภคกาย
สิ่งแทนพระวจนะของพระพุทธเจ้า
พระพุทธรูปอันเป็นนิรมาณกาย
สิ่งแทนตรีกายของพระพุทธเจ้า
รูปพระอาจารย์ ยีตัม ฑากินี
สิ่งแทนมนตร์ธารณี
รูปพระตถาคตทั้งสี่
สิ่งแทนพระพุทธเจ้าหนึ่งพันพระองค์
รูปพระเทรมปา นัมคา พระเซวัง รินซิน พระคุรุปัทมสมภวะ
สิ่งแทนความกตัญญูยิ่งใหญ่ต่อพระธรรมและสัตว์ทั้งหลาย
รูปพระกุนเทรอ ทรักปา
สิ่งแทนการเผยแผ่พระธรรมให้ขจรไกล
รูปพระศรีเทวี เชนเจ ผู้ให้คำสัตย์ปฏิญาณ
สิ่งแทนผู้ปกป้องคำสอนและสัตว์ทั้งปวง
พระสถูปคือเทพปางสันติประทับอยู่ในความไพศาล
คือพระรูปส่องสว่างอยู่กลางอากาศ
ด้วยพุทธานุภาพ ขอสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงจงมลายสิ้นไป
เหล่าเทพปางพิโรธพิชิตผู้ยากจะปราบได้โดยมิหยุดหย่อน
ขอมารยักษิณีไม่เว้นแม้แต่หนึ่งเดียวกลับใจสู่บุญกุศล
ขออกุศลนานัปการของมารทั้งสามกาลจงแปรเปลี่ยนไป
ขอความชั่วร้ายในโลกนี้จงสิ้่นสูญ
ขอศานติสุขจงบังเกิดขึ้นในโลกไม่ว่าแห่งหนตำบลใด
ขอให้บังเกิดความเห็นแจ้งว่า ปรากฏการณ์และสิ่งดำรงอยู่คือศูนยตาอันไพศาล ขอพระธรรมจงดำรงมั่นและขจรไกลไปทั่วสากลจักรวาล
ขอพระธรรมทั้งสามมรรควิถีจงเผยแผ่ชั่วกาลนานมิมีวันเสื่อมสลาย ขอบุญบารมีทั้งสองอันอุดมยังประโยชน์ทั้งส่วนตนและผู้อื่นด้วยเทอญ

พระอาจารย์กุนเทรอ เมินเกียล ลาเซ ซกญี เกียมโซ รจนาเพื่อประโยชน์ของพระธรรมและสัตว์โลก ในระหว่างการดำเนินงานเพื่อประดิษฐานพระศานติตารามหาสถูป ณ ขทิรวัน ศูนย์ปฏิบัติธรรมของมูลนิธิพันดารา ประเทศไทย

นครเฉิงตู
วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอความดีเพิ่มพูนทวี

Longevity Prayer of H.H. 33rd Menri Trizin Rinpoche

วันนี้ (9 ตุลาคม 2555) เป็นวันที่ทางฝ่ายทิเบตจะสวดมนตร์และประกอบพิธีขอให้สมเด็จพระสังฆราชแมนรี ริมโปเชองค์ที่ 33 ลุงตก เต็มเบ ญีมา ริมโปเช (ประมุขนิกายยุงตรุงเพิน/พุทธเพิน) มีอายุยืนยาว

ขอเชิญกัลยาณมิตรและเพื่อนๆของมูลนิธิพันดาราร่วมสวดมนตร์บทขอพรนี้ (ได้แปลเป็นภาษาไทยและให้ทำนองสวดไว้ด้านล่าง)

สมเด็จพระสังฆราชเป็นพระปฐมอาจารย์ของครูซกเช็นของเราคือท่านญีมา ทรักปา ริมโปเช ท่านเป็นโยคีที่แอบซ่อนเปี่ยมด้วยปรีชาญาณยิ่งใหญ่ มีขันติธรรมอันเป็นเลิศ มีจิตไม่แบ่งแยกนิกาย ท่านได้ช่วยการงานทางศาสนาของสมเด็จองค์ดาไลลามะ ท่านยังเมตตาต่อโครงการพระศานติตารามหาสถูปด้วยการสวดมนตร์อวยพรให้โครงการถึง 3 วัน 3 คืน

 

นามของท่าน “ลุงตก เต็มเบ ญีมา” แปลว่า พระอาทิตย์แห่งพระธรรมอันกอรปด้วยสัจธรรมทั้งสอง นามของท่านเตือนใจเราให้เห็นว่าสมมติสัจและปรมัตถสัจไม่แยกจากกันและเราไม่สามารถแยกการปฏิบัติธรรมออกจากชีวิต

 

บทขอพรให้สมเด็จพระสังฆราชแมนรี ทริซิน องค์ที่ 33 มีอายุยืนยาว

เอมาโฮ

รับชัม ชกจู เกียลวา เซเช จี

เชียนเซ ยีชี โงโว จิกดู บา

ซับเจ เชนเต็น เปเว ทรินเล เช็น

ลุงตบ เต็มเบ ญีมา ตักชา โช

 

ปรีชาญาณแห่งสัพพัญญูในพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ทั้งสิบทิศ

รวมเป็นหนึ่งเดียวในท่าน ผู้เปี่ยมด้วยความรักและปัญญา

ผู้ประกอบกรณียกิจในการเผยแผ่พุทธธรรมอันลึกซึ้งและกว้างไกลขององค์พระศาสดา

ขอให้พระอาจารย์ลุงตก เต็มเบ ญีมาฉายแสงตลอดไป

ดู Link นี้สำหรับทำนองสวด และสามารถสวดไปพร้อมกับพระลามะทิเบต http://www.olmoling.org/section/file/181/H.H.Longevity_Prayer_Audio.wav

Today we invite friends and students to join us in praying for His Holiness 33rd Menri Trizin Rinpoche’s long life. May the sun of teachings as in his name shine forever!

Longevity Prayer of H.H. 33rd Menri Trizin Rinpoche

E MA HO

RAB JAM CHHOK CHU GYAL WA SE CHE KYI

The omniscient wisdom of the Buddhas and Bodhisattvas of the ten directions

KHYEN TSE YESHE NGO WO CHIK DUI PAI
Is condensed into a single essence in you, Highest One

ZAB GYE SHEN TEN PEL WE THRIN LE CHEN
Possessor of the enlightened activity of the profound, expanded, increasing teachings of Tonpa Shenrab

LUNG TOG TENPAI NYIMA TAG CHHAR SHOG
We pray that you Lungtok Tenpa’i Nyima shine forever.

 

Tibetan Masters of the Major Traditions

รูปประวัติศาสตร์ พระอาจารย์ใหญ่ของทิเบต…
สมเด็จองค์ดาไลลามะประทับยืนอยู่ตรงกลาง ทางขวาของพระองค์คือสมเด็จสาเกีย ทริซิน ริมโปเช (ประมุขนิกายสาเกียปะ) และสมเด็จซูชิกริมโปเช (อดีตประมุขนิกายญิงมาปะ) ทางซ้ายของพระองค์คือสมเด็จแมนรี ทริซิน ริม

โปเช (ประมุขนิกายพุทธเพิน/ยุงตรุงเพิน) และสมเด็จองค์การ์มาปะ (ประมุขนิกายกาจูร์ปะ) พระอาจารย์อาวุโสสุดในขณะนี้คือแมนรี ริมโปเช และสาเกีย ริมโปเช สำหรับท่านสาเกีย ริมโปเช ท่านไว้ผมยาว นุ่งสบงสีขาว สัญลักษณ์ของผู้ปฏิบัติตนเป็นโยคี (ไม่ใช่พระภิกษุ) พระอาจารย์ทั้งหลายมีความใกล้ชิดสนิทสนมกัน มีใจเปิดกว้าง และภาวนาด้วยกันไม่ว่าท่านจะได้รับการฝึกฝนในนิกายใด