Tag Archives: กราบอัษฎางคประดิษฐ์

On Shambhala Film

ชัมบาลาอีกครั้ง
พบภาพนี้โดยบังเอิญ เป็นหลังฉากของหนัง “ชัมบาลา” ตอนที่ทีมงานไปถ่ายทำหนังด้วยกัน ถ้าไม่ดูว่าเป็นเรื่องแต่งขึ้นของหนัง ภาพนี้ให้ความรู้สึกที่ดีมากๆ…ชาวต่างชาติผู้ตัดสินใจไปกราบแสวงบุญเพื่อไถ่บาปที่ตัวเองเคยทำ (แสดงโดยอนันดา) ถ่ายรูปกับคนทิเบตผู้ตั้งใจจะไปช่วยผู้ไถ่บาป ให้เขาได้ค้นพบ “ชัมบาลา” ที่แท้ (แสดงโดยโจ)นอกจากความงามของต้นฤดูหนาวของทิเบต ภาพสะท้อนความงามในจิตใจของผู้จาริกแสวงบุญ…แม้ว่าหนังอาจจะไม่ได้ถ่ายทอดมุมมองแง่คิดของคนทิเบตอย่างลึกซึ้งและอาจจะแต่งเติมสีสันด้านลบแก่ตัวละคร “ทิน” ที่แสดงโดยอนันดาจนรู้สึกมากเกินพอดี หนังก็ประสบความสำเร็จในการที่ทำให้เราได้เห็นว่าการสำนึกผิดเป็นสิ่งสำคัญ และเมื่อสำนึกผิดแล้ว ก็ต้องทำความดีทดแทน

Kongbo Pilgrimage on Air

เทปออกอากาศเรื่องจริงผ่านจอ  วันที่ 1 กันยายน 2554

 

 

Pilgrimage and Faith

ศรัทธานำพาชีวิต Pilgrimage that is drawn by faith (May 2007)

ལུས་གུས་པའི་སྒོ་ནས་ཕྱག་འཚལ་ལོ།། སེམས་དངས་བའི་སྒོ་ནས་ཡིད་ཀྱིས་སྐྱབས་སུ་མཆི།

With body I prostrate to the Triple Gems; with steady mind I take refuge in them.

 

อานิสงส์ของการกราบ

บทสวดบันดาลใจ

อานิสงส์ของการกราบ

ข้าพเจ้าขอประณตน้อมด้วยศรัทธาและด้วยการบูชาสูงสุด
ขอให้บาปกรรมและเครื่องเศร้าหมองของสัตว์ทั้งหลายสูญสลายไป

ด้วยมือขวาและซ้ายประสานกัน ขอให้อุบายกับปัญญาอยู่คู่กันเสมอ

เมื่อมือพนมไว้เหนือศรีษะ ขอให้พวกเราได้เข้าถึงพุทธเกษตรและแดนแห่งพระฑากินี

เมื่อมือพนมไว้ที่หน้าผาก ขอให้บาปกรรมทางกายได้รับการชำระให้บริสุทธิ์

เมื่อมือพนมไว้ที่คอ ขอให้บาปกรรมทางวาจาได้รับการชำระให้บริสุทธิ์

เมื่อมือพนมไว้ที่หัวใจ ขอให้บาปกรรมทางความคิดได้รับการชำระให้บริสุทธิ์

เมื่อสลายมือออกจากกัน ขอให้ข้าพเจ้าได้ช่วยเหลือสัตว์โลกด้วยกายทั้งสอง

เมื่อหัวเข่าอยู่บนพื้น ขอให้การเกิดในอบายภูมิหมดสิ้นไป

เมื่อนิ้วทั้งสิบอยู่บนพื้น ขอให้ข้าพเจ้าได้เข้าถึงภูมิสิบและมรรคห้าอย่างเป็นลำดับ

เมื่อหน้าผากแตะพื้น ขอให้ข้าพเจ้าได้พุทธภูมิที่สิบเอ็ดแห่งพระสมันตภัทรพุทธเจ้า

เมือยืดแขนขาออกและหดเข้า ขอให้ข้าพเจ้าได้เข้าถึงพระกรณียกิจทั้งสี่

เมื่อยืดเส้นเอ็นออกและหดเข้า ขอให้เส้นขัดทั้งหลายคลายออก

เมื่อยืดกระดูกสันหลังส่วนกลางออกและค้อมเข้า ขอให้เส้นทั้งหลายประชุมที่ช่องลมปราณกลางกาย

เมื่อสัมผัสพื้นแล้วลุกขึ้นมาอีกครั้ง ขอให้ข้าพเจ้าไม่ต้องดำรงอยู่ในสังสารวัฏอีกต่อไป ขอให้ได้เข้าถึงอริยมรรค

เมื่อก้มลงกราบอีกครั้ง ขอให้ข้าพเจ้าไม่ดำรงอยู่ในสันติสุขอันเป็นนิรันดร์ แต่ได้เป็นผู้นำพาสัตว์ทั้งหลาย

ด้วยบุญกุศลของการกราบอัษฎางคประดิษฐ์ ขอให้ข้าพเจ้ามีอายุยืนยาว ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ขอให้ชีวิตในภายภาคหน้าได้เกิดในดอกบัวแห่งแดนสุขาวดี และได้เข้าถึงพระสัมมาสัมโพธิญาณด้วยเทอญ

รจนาโดยฤษีซกทรุก รังเดรอ กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์แปล

ขอขอบคุณดร. แดน มาร์ติน (Dr. Dan Martin) ที่เขียนบล็อกเกี่ยวกับการกราบและอ้างถึงบทสวดบันดาลใจนี้ http://tibeto-logic.blogspot.com/