Tag Archives: การสำนึกผิด

On Shambhala Film

ชัมบาลาอีกครั้ง
พบภาพนี้โดยบังเอิญ เป็นหลังฉากของหนัง “ชัมบาลา” ตอนที่ทีมงานไปถ่ายทำหนังด้วยกัน ถ้าไม่ดูว่าเป็นเรื่องแต่งขึ้นของหนัง ภาพนี้ให้ความรู้สึกที่ดีมากๆ…ชาวต่างชาติผู้ตัดสินใจไปกราบแสวงบุญเพื่อไถ่บาปที่ตัวเองเคยทำ (แสดงโดยอนันดา) ถ่ายรูปกับคนทิเบตผู้ตั้งใจจะไปช่วยผู้ไถ่บาป ให้เขาได้ค้นพบ “ชัมบาลา” ที่แท้ (แสดงโดยโจ)นอกจากความงามของต้นฤดูหนาวของทิเบต ภาพสะท้อนความงามในจิตใจของผู้จาริกแสวงบุญ…แม้ว่าหนังอาจจะไม่ได้ถ่ายทอดมุมมองแง่คิดของคนทิเบตอย่างลึกซึ้งและอาจจะแต่งเติมสีสันด้านลบแก่ตัวละคร “ทิน” ที่แสดงโดยอนันดาจนรู้สึกมากเกินพอดี หนังก็ประสบความสำเร็จในการที่ทำให้เราได้เห็นว่าการสำนึกผิดเป็นสิ่งสำคัญ และเมื่อสำนึกผิดแล้ว ก็ต้องทำความดีทดแทน