Skip to content

Posts tagged ‘พระศานติตารามหาสถูป’

Yogini in the Modern Age (1)

 

Krungthep Thurakit Daily Newspaper, 18 June 2013

111

พระศานติตารามหาสถูป/ The Kundrol Great Stupa for Peace and Harmony

 

46671_438060982944368_1091045165_n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลายท่านสอบถามถึงองค์ประกอบของพระมหาสถูปที่ทางมูลนิธิกำลังสร้าง อาคารด้านล่างที่อยู่ในระหว่างวางฐานราก จะมีเสาใหญ่ลวดลายทิเบต 9 เสา เป็นหอศิลป์และสถานบำเพ็ญบุญกุศลขนาดใหญ่ ลานเดินภาวนา ซึ่งสามารถใช้กราบอัษฎางคประดิษฐ์และบริกรรมมนตราเพื่อให้จิตได้ตั้งอยู่ในธรรมและได้แผ่ความกรุณาให้แก่ผู้อื่น

หอสมาธิและวิหารประดิษฐานองค์พระประธานสี่พระองค์ องค์โดมเหนือหอสมาธิเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุจากทิเบต ยอดพระสถูปเป็นพระขรรค์และเปลวไฟเผาผลาญอวิชชาให้หมดสิ้น นอกจากนี้ องค์ประกอบอื่นๆ ของพระสถูปล้วนแต่เป็นรหัสธรรม อาทิ ชั้น 5 ชั้นด้านล่างแทนเบญจธาตุที่ประกอบมาเป็นตัวเราและจักรวาล ชั้น 4 ชั้นเหนือวิหารแทนความรัก ความกรุณา มุทิตา และอุเบกขาอย่างไม่มีประมาณ

เมื่อสร้างเสร็จ พระมหาสถูปจะเป็นดังพุทธเกษตรของพระพุทธเจ้า เป็นสถานปฏิบัติธรรมขนาดใหญ่ที่เราจะใช้เพื่อการทำสมาธิ เดินและกราบภาวนาร่วมกัน ตลอดจนใช้เพื่อบำเพ็ญบุญกุศลแก่ผู้ล่วงลับและผู้ป่วย พระมหาสถูปยังเป็นห้องเรียนจิตวิญญาณขนาดใหญ่ เป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งความงามอันวิจิตรที่จะดำรงอยู่ตลอดชั่วกาลนาน

photo-30

 

Shenlha Okar (Buddha of Clear Light)

IMG_1108

ข้าพเจ้าขอกราบประณตน้อมพระผู้เป็นศูนย์รวมของคุณงามความดีทั้งหลายและความรักของเหล่าพระตถาคต

I pay homage to you, an embodiment of all the virtues and the love of all Tathagatas.

พระพุทธเจ้าแสงกระจ่าง (เชนลา เออกา) หนึ่งในสี่องค์พระประธานของพระศานติตารามหาสถูป ปิดทอง ศิลปะเนปาล พระหัตถ์ขวาถือห่วงแห่งความกรุณา นี่เป็นอีกปางหนึ่งของพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ซึ่งปกติจะเห็นในปางทำสมาธิ ทรงเครื่องประดับในลักษณะสัมโภคกายของพระพุทธเจ้า กราบขอบพระคุณพระอาจารย์ลาตรี ญีมา ทรักปา ริมโปเช ที่เป็นผู้ควบคุมการหล่อพระในครั้งนี้

A statue of Lhachen (Buddha of Clear Light) with a hook of compassion will be placed as one of the four Buddha images for the Great Stupa. We are grateful to Latri Nyima Dakpa Rinpoche for supervising this artwork. And we rejoice in the merits of all who made the donations in casting this statue.

IMG_1106

พระพักตร์พิสุทธิ์ เปี่ยมด้วยความกรุณาแห่งพระชินเจ้า
พระหทัยกระจ่างผ่องแผ้วจากอวิชชาและเครื่องเศร้าหมองทั้งมวล
พระพุทธเจ้าแสงกระจ่าง ปิดทองเสร็จสมบูรณ์ 25 มกราคม 2556

Your face expresses purity and is endowed with great compassion;
Your mind is radiant with the light – clear and free from ignorance and all obscurations.
Buddha Shenlha Okar with gold touch, 25 January 2013

312442_400802126670254_1127759610_n

 

Tara in Gold & Stupa Support

photo-16

มูลนิธิพันดาราขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างพระศานติตารามหาสถูป ท่านสามารถสนับสนุนโครงการก่อสร้างพระมหาสถูปซึ่งกำลังจะเริ่มก่อสร้างเดือนกุมภาพันธ์นี้ด้วยการ สร้างฐานราก เสาตอม่อ และบันได พร้อมรับองค์พระแม่ตาราปิดทองอย่างงดงามโดยฝีมือสว.รสนา โตสิตระกูล เป็นของขวัญสำหรับผู้ทำบุญเป็นเงิน 200,000 บาท พระแม่ตาราองค์นี้หล่อด้วยทองเหลือง มีต้นแบบจากแดนหิมาลัย ได้ผ่านการประกอบพิธีพุทธาภิเษกและมนตราภิเษกพร้อมบรรจุมวลสารศักดิ์สิทธิ์จากทิเบต ผู้มีจิตศรัทธากรุณาติดต่อ 1000tara@gmail.com องค์พระมีจำนวนจำกัด

Donations are now solicited for the construction of the concrete foundation, main posts, and staircase of the Kundrol Great Stupa for Peace and Harmony. The Foundation is pleased to present a gift of Green Tara by a Nepali artist made of brass with gold finish (Thai art of gilding) by Senator Rosana Tositrakul for a gift pledge of US$ 6,700 (200,000 baht). Each image has been consecrated by Ven. Kunga Sangbo Rinpoche from a Sakyapa lineage which is closely connected to Tara. Inside each image contains sacred objects from Tibet including earth from Mt. Kailash. The construction is planned to start in February 2013, right after Tibetan losar.  Interested persons please contact us at 1000tara@gmail.com.

Report on the Phapa Offering Ceremony on Christmas Day 2012

486805_10151270269422626_1553789682_n

383746_388453577905109_294502657_n

25 December 2012 marks a great history in my life and in the 1000 Stars’s work of building the Tibetan great stupa in Thailand.

photo-15


We are grateful to Ven. Phra Paisal Visalo for chairing the event. His loving kindness, compassion and open mind for Vajrayana Buddhism are beyond description.

phra paisal chair

We are grateful to Senator Rosana Tositrakul for encouraging us, believing in us and for helping us in many ways.

rosana

We thank the Phapa’s honorary chairs Ajarn Sulak Sivalaksa and Khun Preeda Tiasuwan.

khun preeda 2

photo-19

Ajarn has been with us all these years and kindly brings us to Wat Thongnoppakun.

sulak2

We are grateful to Ven. Phra Teppariyatimuni, the monastery’s abbot for allowing us to hold the ceremony in such a beautiful and sacred environment.

90145-10

We thank the Phapa’s patrons and 1000 Stars staff and volunteers who make this event a success.

ord

atmosphere

with yonten

We promise to carry on hard work with compassionate heart, optimism, joyful and peaceful mind in realizing the noble aim of the Stupa for peace and harmony and for the preservation of Buddhist heritage.

wat1

kris with tara

wat2

And it’s such wonderful news to report that we now obtain funds for the three noble statues to be placed as the main Buddha images for the Stupa. May the merits lead to ultimate happiness for all!

***

ในวันที่ประเสริฐอีกหนึ่งวันของพันดารา มูลนิธิขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล ประธานฝ่ายสงฆ์ของการทอดผ้าป่า กราบขอบพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพปริยัติมุนี ที่เมตตาเอื้อเฟื้อสถานที่ กราบขอบพระคุณอาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์ และคุณปรีดา เตียสุวรรณ์ ประธานกิตติมศักดิ์ และสว. รสนา โตสิตระกูล ประธานฝ่ายฆราวาส สำหรับอาจารย์สุลักษณ์ ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองที่อาจารย์มาร่วมทำบุญทอดผ้าป่ากับเรา ความเมตตาและพรของอาจารย์เป็นกำลังใจสำคัญ กราบขอบพระคุณ พระอาจารย์ท่านจันทร์ ที่กรุณามาร่วมงานและแสดงธรรมพร้อมกับให้พรปีใหม่แก่พวกเรา
than chan
offeringขออนุโมทนากับกัลยาณมิตรทุกท่านที่ได้ร่วมทำบุญทอดผ้าป่า บางท่านเดินทางมาไกลจากลำปางและอีกหลายจังหวัด บางท่านต้องลางานมา
with prasert fam
wth buddhist

ขอขอบคุณและอนุโมทนากับจิตอาสาพันดาราที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจจนงานสำเร็จลุล่วง โดยเฉพาะป้าต๋อยที่เป็นแม่งานในครั้งนี้ ป้าเงาะช่วยจัดเตรียมเครื่องทอดผ้าป่า คุณหมูช่วยทำระบบผู้ทำบุญและนับยอดเงินบริจาค

patoi

คุณอัมพรช่วยเขียนใบอนุโมทนาและดูแลความเรียบร้อยของงาน คุณรัศมีช่วยบันทึกยอดผู้บริจาคในวันงาน คุณนริศช่วยอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ

jun, jik, david, emaho

คุณจุ่นช่วยประสานงานเรื่องภัตตาหารเพลและอาหารกลางวันของผู้ร่วมงาน ครูอ๊อดที่ช่วยเป็นผู้ดำเนินรายการ ครูอ้วนสำหรับการเป็นจิตอาสาที่แข็งขันดังที่ได้เคยช่วยทางมูลนิธิหลายต่อหลายครั้ง

gift

กลุ่มศิลปินหัวหิน ได้แก่ คุณน้อย คุณบุดดิส คุณโอ๊ค ที่ได้ให้ความช่วยเหลือเรื่องพระพิมพ์จากดินพระสถูปที่ได้แจกเป็นของขวัญมงคล คุณทิพากรและครอบครัวที่ได้มอบเครื่องพิมพ์พระให้มูลนิธิซึ่งทำให้การสร้างพระพิมพ์ทำได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และท้ายที่สุดนี้

narit

mai and food

ขอขอบคุณและอนุโมทนากับใหม่และดาวที่ได้ให้ความช่วยเหลืออย่างดียิ่งสำหรับการเตรียมการทอดผ้าป่า และจิตอาสาพันดาราท่านอื่นๆ ที่ได้มาช่วยในวันงาน ได้แก่ เป็ด เล็ก จ๋า ยศ และอีกหลายท่านที่ไม่ได้เอ่ยนามในที่นี้

ณ วัดทองนพคุณ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕
รายละเอียดผ้าป่า:http://www.facebook.com/events/282999971820828

photo-8

ถวายพระพิมพ์จากดินพระสถูปแด่พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล ณ งานทอดผ้าป่า วัดทองนพคุณ การทอดผ้าป่าในครั้งนี้ลุล่วงด้วยความเมตตาอันประมาณมิได้ของครูบาอาจารย์ในประเทศไทย

ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์สำหรับความเมตตาของอาจารย์ต่อพันดารา ดาวดวงเล็กสุกใสเพราะมีดาวดวงใหญ่ส่องนำทาง

sulak

photo-7

กราบขอบพระคุณ คุณรสนา โตสิตระกูล สมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร และคุณสันติสุข โสภณสิริ ผู้ให้กำลังใจและให้การสนับสนุนงานทอดผ้าป่าครั้งนี้ “ทำงานไปโดยไม่ต้องหวังผล ทำด้วยปณิธานมั่นคงในแต่ละวัน ความสำเร็จอยู่ที่หนทาง ไม่ใช่เป้าหมาย” คำแนะนำของคุณรสนานี้มีค่ายิ่งต่อการงานพระศานติตารามหาสถูป เมื่อเราไม่เน้นว่าความสำเร็จอยู่ที่เป้าหมายเท่านั้น แต่ละวันคืนจึงคือความสำเร็จ แต่ละวันคืนจึงนำมาซึ่งความสุขใจและเป็นบทเรียนทางธรรมอันยิ่งใหญ่

with sulak

jun

From the day we went to Tibet to witness the beauty and greatness of Tibetan stupas till now we are still together with hearts united for the Great Stupa. Memory from the Phapa offering ceremony, Wat Thongnoppakun, Christmas Day 2012.

board


สำหรับงานทอดผ้าป่าที่เพิ่งลุล่วงไป ทางมูลนิธิมีความยินดีที่จะเรียนให้ทราบว่า ขณะนี้เราได้ปัจจัยครบถ้วนสำหรับการหล่อพระพุทธรูปองค์พระประธานสามพระองค์แล้ว ผู้ที่ประสงค์จะร่วมบุญเพิ่ม สามารถทำได้เพื่อร่วมสร้างพระพุทธรูปองค์พระประธานองค์ที่ ๔ (องค์สุดท้าย) ทางมูลนิธิขออนุโมทนาต่อทุกกุศลจิตที่ได้ร่วมสร้างพระพุทธรูปเพื่อพุทธานุสติ ขออนุโมทนาต่อศรัทธาในพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ต่อคุณงามความดีอันเป็นรากฐานของความสุขทั้งปวง และต่อความปรารถนาที่จะช่วยกันสืบสานพุทธศิลป์อันงดงามของฝ่ายทิเบตเพื่อให้เป็นอีกหนึ่งมรดกพุทธศิลป์ของคนไทย

photo-15

พระพุทธรูปทั้งสี่พระองค์หล่ออย่างวิจิตรตามขนมประเพณีดั้งเดิมของพุทธศิลป์ทิเบต-เนวาร์ โดยช่างศิลป์ตระกูลศากยวงศ์ ณ ประเทศเนปาล ดินแดนดั้งเดิมแห่งพระพุทธศาสนา ผู้ประสงค์จะร่วมบุญสามารถทำได้โดยโอนเงินไปที่บัญชีมูลนิธิพันดาราธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสยามสแควร์ เลขที่   บัญชีเลขที่ ๐๓๘-๔-๓๑๖๖๗-๘ หรือขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1000tara@gmail.com ในเดือนมกราคม ๒๕๕๖ นี้พระพุทธรูปองค์แรกจะหล่อเสร็จและทางช่างศิลป์จะได้ส่งมอบองค์พระให้ทางมูลนิธิ จะได้นำรูปมาเพื่ออนุโมทนาบุญกันต่อไปค่ะ

งานจิตอาสาก่อสร้างฐานรากพระมหาสถูป

Volunteer & merit making activity for the Great Stupa, 1-2 December 2012, Kundrol Ling (Hua-Hin). Volunteers are welcome to help with the preparation phase for the building of the Great Stupa’s foundation pillars. This involves digging work

 at the area which is the heart of the Stupa (16 m x 16 m). The work starts at 10 am on Saturday and ends at noon on Sunday. Interested persons can join us any time of the day. Food and accommodation will be provided. Those who wish to make contribution to support this event or the construction work, please contact the foundation at 1000tara@gmail.com.

กิจกรรม “ก่อสร้างฐานรากเพื่อรองรับเสาตอม่อพระมหาสถูป”
วันเสาร์ที่ 1 – วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2555 ศูนย์ขทิรวัน หัวหินมูลนิธิพันดาราขอเชิญจิตอาสา ผู้มีอุปการะคุณ และผู้มีจิตอนุโมทนาต่อโครงการก่อสร้างพระศานติตารามหาสถูป ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมก่อสร้างฐานรากเพื่อรองรับการตั้งเสาตอม่อด้วยการช่วยกันขุดดินบริเวณใจกลางพระมหาสถูป (ขนาด 16 เมตร x 16 เมตร) ซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่สุด ดินที่ขุดได้บ

างส่วนเมื่อผ่านการปลุกเสกแล้วจะนำไปเป็นมวลสารสำหรับการสร้างวัตถุมงคล เช่น พระพิมพ์ สถูปดิน ตลอดจนการสร้างพระพุทธรูปที่ทางมูลนิธิจะดำเนินการต่อไป ส่วนบริเวณใจกลางพระสถูปที่ขุดแล้วจะเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ตัดหัวเสาเข็ม เทปูน และทำตอม่อ เมื่อก่อสร้างส่วนนี้เสร็จ เราจะได้ส่วนที่เป็นฐานมันดาลาของพระสถูปซึ่งสามารถใช้เพื่อการทำสมาธิภาวนาแม้ในขณะที่การก่อสร้างส่วนที่เหลือของพระสถูปยังคงดำเนินไปอาหาร-ที่พัก : ทางมูลนิธิยินดีบริการอาหารและที่พักแก่ทุกท่านที่มาร่วมงานในครั้งนี้กำหนดการ
วันที่ 1 ธันวาคม
10.00 น. พบกันที่ศูนย์ขทิรวัน เตรียมอุปกรณ์
10.30 น. เริ่มงานฐานราก (ช่วงที่ 1)
12.00 น. พักอาหารกลางวัน
14.00 น. ทำงานฐานราก (ช่วงที่ 2)
16.00 น. พักอาหารว่าง
17.00 น. ทำงานฐานราก (ช่วงที่ 3 – สำหรับผู้สะดวกช่วงเย็นซึ่งแดดไม่ร้อนจะเข้ามาร่วมงานในช่วงนี้ก็ได้)
19.00 น. พักอาหารเย็น
20.30 น. เข้านอนวันที่ 2 ธันวาคม
06.00 น. ดื่มเครื่องดื่มยามเช้า
06.30 น. ทำงานฐานราก (ช่วงที่ 4)
08.30 น. พักอาหารเช้า
09.30 น. ทำงานฐานราก (ช่วงที่ 5)
11.30 น. พักอาหารกลางวัน จบกิจกรรมผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจะมาร่วมงานในช่วงใดก็ได้ และหากต้องการค้างที่ศูนย์ฯ ทางมูลนิธิจะจัดที่พักให้ซึ่งมีทั้งแบบเรือนพัก เต้นท์ และศาลาที่มีมุ้งลวดกันยุง

ส่วนผู้ที่ไม่สามารถมาร่วมงานได้ จะร่วมอนุโมทนาด้วยการทำบุญในลักษณะอื่นก็ได้ เช่น
– ทำบุญเป็นอาหาร เครื่องดื่มให้แก่จิตอาสา หรือมาร่วมกิจกรรมด้วยการช่วยเตรียมอาหารให้จิตอาสา
-ให้ความช่วยเหลือเรื่องการเดินทางมาศูนย์ขทิรวัน เช่น ยินดีใช้ระบบ car pooling
– บริจาคหรือให้ยืมวัสดุอุปกรณ์ขุดดิน อาทิ จอบ ที่ตักดิน บุ้งกี๋ รถเข็นขนดิน
– ทำบุญเป็นค่าจ้างรถขุดดิน ซึ่งจะใช้ทันทีหลังจากกิจกรรมนี้ จำนวนชั่วโมงที่ต้องขุด 16 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 1800 บาท เป็นเงิน 28,800 บาท สามารถทำบุญเป็นชั่วโมง
– ทำบุญเป็นค่าแรงตัดหัวเสาเข็ม ต้นละ 900 บาท จำนวน 144 ต้น เป็นเงิน 129,600 บาท สามารถทำบุญเป็นจำนวนเสาเข็ม
– ทำบุญด้วยการบริจาคคอนกรีต เหล็ก หรือปูน ทางมูลนิธิจะแจ้งปริมาณต่อไป

ทางมูลนิธิขออนุโมทนาล่วงหน้าต่อทุกกุศลจิตที่ได้ร่วมกันทำให้การก่อสร้างพระศานติตารามหาสถูปได้เป็นพุทธสถานแห่งสันติภาพและความปรองดอง เป็นคุณงามความดีที่ยังคงมีอยู่ในกลียุคอันเป็นยุคสมัยที่เราถือกำเนิดมานี้

ติดต่อ 1000tara@gmail.com โทร 0878299387; 0833008119

กรุณากด share และประชาสัมพันธ์ต่อ ขอบคุณค่ะ

ทอดผ้าป่าสร้างพระประธานพระมหาสถูป พระไพศาล วิสาโล (ประธาน)


โครงการทอดผ้าป่าสามัคคี พุทธานุสสติเพื่อศานติสุข

“สร้างพระประธานของพระศานติตารามหาสถูป”

นับแต่มูลนิธิพันดาราได้ดำเนินการจัดสร้าง “พระศานติตารามหาสถูป” ตามแบบพุทธศิลป์ทิเบต  เพื่อเป็นพุทธสถานแห่งความกรุณาและสันติภาพ สำหรับใช้ปฏิบัติธรรม บำเพ็ญบารมี และประกอบบุญกุศลขนาดใหญ่ในประเทศไทย สมดังคำอำนวยพรของพระอาจารย์กุนเทรอ เมินเกียล ลาเซ ซกญี เกียมโซ ที่รจนาไว้ว่า 

“พระศานติตารามหาสถูป จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของพระธรรมและสัตว์โลก”

การสร้างพระพุทธรูปเป็นพุทธบูชา หนึ่งในหนทางที่น้อมนำผู้คนสู่พุทธานุสสติอันเป็นการรำลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและทำให้ผู้ที่มาพบเห็นเคารพสักการะได้เกิดศรัทธาในพระปัญญา และกรุณาแห่งองค์สมเด็จพระศาสดา ในปี ๒๕๕๕ นี้ ซึ่งเป็นปีมหามงคลเนื่องด้วยครบรอบการตรัสรู้ ๒๖๐๐ ปีของสมเด็จพระศาสดา มูลนิธิพันดาราจึงถือเป็นศุภฤกษ์ในการดำเนินการจัดสร้างพระพุทธรูปสี่พระองค์ซึ่งจะประดิษฐานเป็นองค์พระประธานของพระศานติตารามหาสถูป พระพุทธรูปทั้งสี่จะเป็นเครื่องเตือนใจถึงกระบวนการในการตรัสรู้ธรรม

พระพุทธรูปอยู่ในลักษณะสัมโภคกาย (กายรื่นรมย์) ของพระพุทธเจ้า มีขนาดความสูงรวมฐานบัว ๒ ชั้นประมาณ ๒ เมตร (๖.๕ ฟุต) หล่อด้วยทองเหลือง ปิดทองแบบทิเบต ในขณะนี้อยู่ในระหว่างการหล่อ ณ กรุงกาฏมาณฑุ ประเทศเนปาล โดยช่างฝีมือชาวเนวาร์ซึ่งมีชื่อเสียงในด้านความเชี่ยวชาญพุทธศิลป์ทิเบตหิมาลัย หลังจากองค์พระได้สร้างเสร็จสมบูรณ์ จะอัญเชิญมาประเทศไทยโดยองค์แรกที่สร้างเสร็จจะอัญเชิญมาในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ หลังจากนั้นทางมูลนิธิจะจัดพิธีพุทธาภิเษกเพื่อให้องค์พระมีความศักดิ์สิทธิ์ควรค่าแก่การสักการะบูชาและจะอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ในวิหารหลักขององค์พระศานติตารามหาสถูปเมื่อพระมหาสถูปสร้างเสร็จสมบูรณ์

พระพุทธรูปทั้งสี่ที่อยู่ในระหว่างการจัดสร้าง ได้แก่

พระพุทธมารดาปรัชญาปารมิตา  : องค์แทนความว่างแห่งสภาวะจิต 

พระพุทธเจ้าแสงกระจ่าง :  องค์แทนความกระจ่างและความกรุณา

พระพุทธเจ้าอุบายแห่งธรรม :  องค์แทนการบำเพ็ญบารมีและการขจัดอุปสรรค

พระพุทธเจ้าผู้ชี้นำทาง :  องค์แทนปัญญาสูงสุดในการบรรลุธรรมโดยสมบูรณ์

มูลนิธิพันดาราจึงขอเชิญชวนท่านสาธุชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสะสมบุญบารมีอันอุดมเพื่อยังประโยชน์ทั้งส่วนตนและผู้อื่น ด้วยการร่วมถวายปัจจัยในการนำไปสร้างพระพุทธรูปเพื่อเป็นสิ่งแทนกายของพระพุทธองค์ อันจะเป็นการดำรงสืบสานพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนบนผืนแผ่นดินไทยสืบไป

อานิสงส์ของการสร้างพระ 

๑.ได้ชื่อว่าเป็นผู้สร้างเครื่องรองรับพระวรกายของพระพุทธเจ้าเพื่อให้ตนเองและผู้อื่นได้กราบสักการะบูชา

๒. ทำให้ได้สลายบาปกรรมที่ได้เคยทำมานับภพชาติไม่ถ้วน อานิสงส์นี้จะน้อมนำให้ผู้สร้างพระประสบความสุขความเจริญและปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งในชีวิตนี้และชีวิตต่อไปในกาลอนาคต

๓.ได้อานิสงส์ในการขจัดอุปสรรคทั้งทางโลกและทางธรรมอันนำไปสู่การทำสมาธิที่ดีขึ้นและปัญญาเพิ่มพูน

๔. ได้บำเพ็ญบุญกุศลเพื่อบุพการี ญาติพี่น้อง ลูกหลาน บุคคลในครอบครัว ตลอดจนมิตรสหายให้มีความสุขความเจริญและไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ

๕.ได้บำเพ็ญบุญกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับเพื่อให้พวกเขาได้ไปเกิดใหม่ในสุคติภูมิ โดยเฉพาะในแดนพุทธศาสนาและได้เข้าถึงพระธรรมอันนำไปสู่การบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ

นอกจากนี้ เนื่องจากการหล่อพระพุทธรูปในครั้งนี้เน้นช่างฝีมือที่มีความเชี่ยวชาญของประเทศเนปาล ผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพยังได้ชื่อว่าเป็นผู้อนุรักษ์พุทธศิลป์ให้สืบไปและทำให้คนไทยได้มีโอกาสสักการะบูชาพระพุทธรูปปางทิเบตอันงดงามและเปี่ยมไปด้วยสัญลักษณ์ธรรม

รายละเอียดการทอดผ้าป่าและการโอนเงิน

เพื่อให้ครอบคลุมค่าใชัจ่ายในการสร้างพระพุทธรูปสี่พระองค์ซึ่งมีค่าใช้จ่ายองค์ละประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท ทางมูลนิธิจึงได้จัดให้มีการทอดผ้าป่ากองละ ๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๓๒๐๐ กอง ผู้มีจิตศรัทธาสามารถทำบุญเป็นกองหรือตามกำลังศรัทธา โดยโอนเงินไปที่

ชื่อบัญชีออมทรัพย์ “มูลนิธิพันดารา” 

ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์

บัญชีเลขที่ ๙๒๔-๐-๐๕๕๑๒-๐

ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์

บัญชีเลขที่ ๓๙๑-๒-๖๖๙๙๘-๙

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสยามสแควร์

บัญชีเลขที่ ๐๓๘-๔-๓๑๖๖๗-๘

ธนาคารกรุงไทย สาขาสยามสแควร์

บัญชีเลขที่ ๐๕๒-๐-๐๒๒๕๔-๘

เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาแจ้งให้มูลนิธิทราบด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ติดต่อมูลนิธิพันดารา 

๖๙๕ ซอยลาดพร้าว ๑๑ ถนนลาดพร้าว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

Email: 1000tara@gmail.com

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๒ ๕๑๑๔๑๑๒ มือถือ ๐๘๗๘๒๙๙๓๘๗, ๐๘๓๓๐๐๘๑๑๙

เว็บไซต์ http://www.thousand-stars.org/

บล็อก https://krisadawan.wordpress.com/

กำหนดการทอดผ้าป่า 

วันอังคารที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕

ณ บ้านมูลนิธิพันดารา

๐๙.๓๐ น. เริ่มงาน

๐๙.๕๙ น. พิธีทอดผ้าป่าและแสดงธรรมโดยพระไพศาล วิสาโล

๑๑.๐๐ น. เสร็จพิธี ถวายภัตตาหาร และขอเชิญทุกท่านร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

คณะกรรมการทอดผ้าป่า

โครงการสร้างพระประธานของพระศานติตารามหาสถูป

ประธานฝ่ายสงฆ์

พระไพศาล วิสาโล

วัดป่าสุคะโต

ประธานฝ่ายฆราวาส

คุณรสนา โตสิตระกูล

สมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร

รองประธาน

ศาสตราจารย์กิตติคุณอัมพิกา ไกรฤทธิ์

คุณอัมพร – คุณสำราญ  เหลืองลักขนาวลัย

คณะกรรมการ

รศ.ดร. กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์

คุณสันติสุข โสภณสิริ

คุณธนา – คุณเกียว เมธาวิกุล

คุณจรรยง ณัฏฐวุฒิสิทธิ์

คุณดวงใจ สัตยชิติ และบุตร

อาจารย์มิว เยินเต็น (Meu Yontan)

คุณประเสริฐ  ศิลปสมัย และครอบครัว

คุณรสสุคนธ์ บุญวรเศรษฐ์

คุณสิริเกียรติ บุญวรเศรษฐ์

คุณจวง ตัณฑเสถียร

คุณจิตร์ ตัณฑเสถียร

นาวาเอกแพทย์หญิงมนัสสวาสดิ์ หงศ์ลดารมภ์

รศ. ดร. โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์

เด็กชายปริวัฒน์ หงศ์ลดารมภ์

คุณวรรณวิภา มาลัยนวล

อาจารย์ณัฐ มาลัยนวล

คุณพิลาวัณย์ มหพันธ์

คุณวรวัฒน์ – คุณเปรมจิต ศิลปสมัย และบุตร

นพ.ภิญโญ ศรีวีระชัย

คุณอมรรัตน์ องคเศรษฐ์

คุณปรัชวัน เกตวัลห์และครอบครัว

ผศ. ดีรภรณ์ บัณฑิตชน

คุณรัชฎาภรณ์ ขวัญปัญญา

คุณชลทิศ ตามไท

คุณชลิสา เดอซูซ่า

ดร. อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล

ดร. จันทิมา อังคพณิชกิจ

คุณสุทธิศักดิ์ อังคพณิชกิจ

คุณปริศนา ตั้งสิน

คุณประเสริฐ  เลอเลิศยุติธรรม

พ.ต.อ. สมศักดิ์ คล้ายอักษร และครอบครัว

คุณนิยะดา  เกตุพันธุ์

คุณกานติมา  เลอเลิศยุติธรรม

ดร. ปนันดา  เลอเลิศยุติธรรม

คุณพรชัย  สุตันไชยนนท์

คุณทรัพยา ไกรฤทธิ์

คุณวลีพร ธนาธิคม

คุณสิทธิชัย ไกรสิทธิศิรินทร

คุณเกสินี กังสนารักษ์

คุณปิยะพงศ์ เอมสำราญ

คุณวรรณงาม สันติมณีรัตน์

คุณปริญดา ลิมกุล

คุณสมใจ สุชาติเจริญยิ่ง

คุณฐาปนิต ธนัตขจรกุล

คุณเสาวภา โขมศิริ

คุณฐนิดา อภิชนะกุลชัย

คุณหัทยา สงวนสิน

อาจารย์เพชร เพ็งชัย

คุณชลลดา ณ ลำพูน

คุณสุภัทร์ – คุณนิลนุช กิตติภิญโญวัฒน์

คุณอธิพงศ์ ภาดานุพงศ์

คุณพฤหัส มีเสน

คุณกฤษฎางค์ ใจสอาด

คุณรัศมี เมธาวิกุล

คุณอัษฎางค์ ใจสอาด

คุณสัญชัย – คุณกรุณา นนทิวัฒน์วณิช

คุณภากร นนทิวัฒน์วณิช

คุณวศกร นนทิวัฒน์วณิช

คุณยศ – คุณวันทนีย์  เมธาวิกุล

เด็กชายศรุต  เมธาวิกุล

เด็กหญิงพุทธิมา เมธาวิกุล

คุณสันติ – คุณนภาพร เมธาวิกุล

คุณธนภูมิ เมธาวิกุล

คุณธนภัทร เมธาวิกุล

คุณสมบัติ – คุณพรรณพิไล ไกรฤทธิ์

เด็กชายธาวิน ไกรฤทธิ์

เด็กหญิงลลิดา ไกรฤทธิ์

คุณพิมพ์นิภา สุขสิริวรพงศ์

คุณนุดี ศรีบุญ

คุณวรงค์รอง พราหมณ์นาด

คุณนาวี – คุณบุญเพ็ง ศรีสมหวัง

คุณณฬณัณฑ์ – คุณณัฎฐะอัฐ อัครนิธิพิรกุล และครอบครัว

คุณยศวีร์ ดวงจิตต์เจริญ

คุณเพลินจิต ลอยประเสริฐ

คุณกัญชรัตน์ อิสระเสนีย์ และครอบครัว

คุณมยุรี บุญทอง

คุณอยู่กุ่ย เกื้อกูลวงศ์

คุณหทัยลักษณ์โคนเหลืองทอง

คุณปารณัฐ สุขสุทธ์

คุณประเสริฐ – คุณสกุลทิพย์ นิธินันทวัฒน์

คุณณัฐวีณ์  นิธินันทวัฒน์

คุณเวช – คุณกาญจนาภา กี่หมัน

คุณชินนาฏ  กี่หมัน

คุณเมธี คุณเจริญ

คุณสิมาภรณ์ สำกลาง

คุณสุวรรณา วิภาเจริญวงศ์

คุณสุชาติ หนูมี – คุณเสาวนี เฉลิมสิน

คุณธันยวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

คุณเอกสกล เพลินพนา

คุณอดิสรณ์ หัดทำ

คุณพฤหัส อึ่งสกุล

คุณปภากร สิรสุนทร

คุณยุพิน เสมอวงศ์ และครอบครัว

คุณวีรชัย ขำไพโรจน์

อาจารย์ปาริดา สุขประเสริฐและครอบครัว

ดร. พงษธร ตันติฤทธิศักดิ์

Ms. Geraldine Dubreuil

Mr.  Manuel Garcia

Mrs. Celia Fernandez

คุณสุรชัย เจริญศักดิ์และครอบครัว

คุณสดใส – คุณสมาน แก้วจรัส

คุณวราภรณ์  อรุณสิกขพันธ์

คุณธิดารัตน์ ไตรรัตนกุล

คุณณัฏฐารมณ์ สินศิริอมร และครอบครัว

คุณไตรรัตน์ ไตรรัตนกุล และครอบครัว

คุณพจนีย์ ทิพย์กรรณ์ และครอบครัว

คุณสำเนียง เสถียรกาล และครอบครัว

คุณอุรุพงษ์ เสถียรกาล และครอบครัว

คุณสินีนาถ ชำนาญยนต์ และครอบครัว

คุณจรรธพร กรกิ่งมาลา และครอบครัว

คุณเพ็ญพรรณ ปทุมมาศ

คุณฐิติพงษ์ ยิ่งยง

คุณวราภรณ์ อรุณสิกขพันธ์

ดร.กฤตินี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์

คุณอัตศฎา ณัฏฐวุฒิสิทธิ์

คุณสุธารัตน์ ณัฏฐวุฒิสิทธิ์

ดญ.นภัสนันท์ ณัฏฐวุฒิสิทธิ์

คุณรุจิเรศ แก้วตา

คุณอุษาวรรณ คู่อรุณ

คุณกิตติมา จิตติยากูล

คุณจิรายุ พูลฉงวน

คุณพ่อสมคิด – คุณแม่ช้อย ไกรเทพ

คุณอิน นฤหล้า

คุณซูคอินเดอร์ ปาลกอร์ นฤหล้า

คุณเทวิน นฤหล้า

คุณวรินทร์ นฤหล้า

คุณแม่เจริญ พุทธภิญโญ

คุณภิรมย์ – คุณนิตยา พุทธภิญโญ

จ่าอากาศเอกกิตติภัฏ อัติโชติ

คุณสิทธิธรรม – คุณวัฒนา อัติโชติ

คุณผ่องศรี เดชวิเศษ

คุณจริมศรี เพ็ชรกุล

คุณแม่กิมเล้ง ประเสริฐผล

คุณเสรี – คุณอัปสร ฉายะเจริญ

คุณชีวเทพ – คุณสุภามณี โคมทองสถิต

คุณถวิล – คุณอนัญพร สมบูรณ์

คุณสุนทร ประกอบทรัพย์

นพ. วันชัย – คุณชูติมา แจ้วจิรา

คุณหาญ – คุณกิมเง็ก บุญเลิศ

คุณพรชัย ธวัชวดีวงศ์

คุณรพีพร ธวัชวดีวงศ์

นพ.ณัฏฐา ธวัชวดีวงศ์

ดช.ณภัทร ธวัชวดีวงศ์

คุณภณชนก โชติกันตสิริ

คุณบุญมา ชัยวงศาไพบูลย์

คุณสุนทร หอมมณฑา

คุณเบญจวรรณ วงศ์วารและครอบครัว

คุณกิตติมา จิตติยากูล

คุณพรชัย ตั้งสุณาวรรณ

เด็กหญิงธะมา ตั้งสุณาวรรณ

คุณบรรเจิด ตั้งสุณาวรรณ

คุณประยูร ตั้งสุณาวรรณ

คุณสกุลฤดี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์

เด็กชายคณิน ณัฏฐวุฒิสิทธิ์

พลโทพิชา วัฒนะธารี

คุณฉันทนา วัฒนะธารี

นพ.วัฒนา ตั้งสืบกุล

คุณอรอนงค์ สินธวาลัย

คุณอุษา สังขพันธ์

คุณอัจฉรา รัตนวงษ์

คุณธวัช มุทะธากุล

คุณเชน สุวิกะปกรณ์กุล

คุณงามจิต มุทะธากุล

คุณภาณุ มุทะธากุล

คุณภุชงค์ มุทะธากุล

คุณดวงตา สัตยชิติ

คุณปิ่นทิพย์ นวธรรมพิเชษฐ์

คุณพรหมมินทร์ นวธรรมพิเชษฐ์

คุณปภาพิต ผลเจริญ

คุณเผด็จ บรรจงจิต

คุณเฉลิมวงษ์ บรรจงจิต

คุณทรงยศ – คุณประภาพรรณ เจริญธรรมวัฒน์

คุณสุวลักษณ์ สิงห์แก้ว

คุณเจริญ – คุณสุภาวดี ชัยชื่นชอบ

คุณบุญทรง – คุณลำเจียก ผาสุข และครอบครัว

คุณสมจิต อุดมสินค้า และครอบครัว

คุณนิภา ปานสูงเนิน

คุณศิริรัตน์ บุณยเกตุ และครอบครัว

คุณต้นน้ำ ต้นน้ำธารธรรม

คุณบุญตา พิสุทธิ์โกมล

คุณทรงศักดิ์ พิสุทธิ์โกมล

คุณกฤตนัย พิสุทธิ์โกมล

คุณพลวิชญ์ พิสุทธิ์โกมล

คุณพีรวิชญ์ พิสุทธิ์โกมล

คุณบุญมี  สุขประพฤติ

คุณมัจจรี  สุขประพฤติ

คุณสุธี  สุขประพฤติ

คุณภาวัต เนาว์โสภา

คุณสุทธิพันฐ์ จันทนป

คุณวนิดา สุวรรณสา

คุณอ๊อด อินทรสอาด

คุณไอริณ อินทรสอาด

คุณแม่สวรรค์ สายกระสุน และครอบครัว

คุณพัฒนา สายกระสุน

Dr. Paul Johnson

คุณวิรัตน์ มั่นยืน

คุณมยุรี บุญทอง

คุณวิระพงษ์ มงคล และครอบครัว

คุณเฉลียว มงคล

คุณศักดิ์สิทธิ์ อุ่นจิตร์ และครอบครัว

คุณสำรอง จันทร์ทอง

คุณชุมากร พิชัย และครอบครัว

คุณทวี เกษางาม

คุณสวาท เกศางาม

คุณพัชรพรรณ ขุนวงษ์

คุณชัชลี อู่โภคิน

คุณอดิศัย มนะเวส

คุณพิชญพธู – นิชชิตา – พิชญาภา – ขุนวงษ์

คุณกรวิกา – วิรัตน์ – ศศิธร กสานติกุล

คุณภาสพงษ์ – พัธนันท์ ปรีธรรมา

คุณจารุวัชร วงศ์คำจันทร์

คุณจิราวรรณ จีนวรรณ

คุณวีนา อิทรประพันธ์

คุณสำเริงศรี อิทรประพันธ์

คุณอัญญาอร ธีรกุลวาริช
คุณวรงค์ศัลย์ ลัทธิ และครอบครัว

คุณสราวุฒิ กาญจนถาวร

คุณกนกวรรณ ช่วยประสม

คุณเวชยันต์ อุณหสุวรรณ

คุณสุพร ตั้งใจพิทักษ์

คุณอนุสรณ์ ศิริปิ่น

คุณศุภสุตา มุลบรรจง และครอบครัว

คุณเศรษฐสิทธิ์ ควรเลี้ยงกุล

คุณตุ๊ก

พี่โจ้

คุณภาคย์ ชีวธนากรณ์กุล

คุณเชิดชัย ศิริโภคา

คุณสุวัฒนา อินทร์พงศ์พันธุ์

คุณอัฏฐวัฒน์ ควรเลี้ยงกุล

คุณศศิอำไพ ศิริวิโรจน์

คุณพัชรพรรณ ขุนวงษ์

คุณทิพากร กำจัดโรค

คุณวรรณา ช่อทับทิม

คุณวรวัฒน์ ช่อทับทิม

คุณชุติมา ว่องวิภาสมิตกุล

คุณจิรายุ พูลฉนวน

คุณจำเนียร รัตนโชติ

คุณไพฑูรย์-มาสพร-ชยพล-ภูริภาคย์ บุญศิริไพบูลย์                   คุณพิสิษฐ์ นิธินันทวัฒน์ – คุณจิตติมาภรณ์ ขุนรัตนชัย

คุณวสันต์ – คุณชวนพิศ – คุณพาลินท์ – คุณปาณิศา วุฒิชาติวานิช

คุณจรูญ – คุณฐิดาพา ชัยชื่นชอบ และครอบครัว

คุณสุริยะ ฉายะเจริญ

ขอพรแห่งคุรุผู้ประเสริฐ พระพุทธเจ้าทั้งสามกาลผู้นำพาสัตว์โลกไปสู่การหลุดพ้น พระโพธิสัตว์ทั้งสิบทิศ ประทานแด่ท่านผู้มีจิตศรัทธาและครอบครัว จงประสบความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม และเข้าสู่หนทางแห่งการหลุดพ้นโดยเร็วด้วยเทอญ

Praise to the Great Stupa

บทตั้งปณิธานและบูชาอานิสงส์ของการสร้าง “พระศานติตารามหาสถูป”

พระอาจารย์และเทพ
ผู้สืบสายธารแห่งธรรมจากตรีกายของพระพุทธเจ้า
พระตถาคต เทพปางสันติ เทพปางพิโรธ ทั้งนอก ใน และลึกล้ำ

เหล่าธรรมบาล ผู้มุ่งมั่นปกป้องพระสูตร พระธรรมเตรมา และพระกรณียกิจทั้งสี่อยู่เป็นนิจ ข้าพเจ้าขอประณตน้อมแด่พระองค์ทั้งหลาย ด้วยการบูชาพระสถูปตราบจนถึงการตรัสรู้

ในเวลานี้ เพื่อให้สัตว์ผู้ท่องไปในสังสารวัฏทั้งหกภพภูมิได้สั่งสมบุญบารมี จึงตั้งปณิธานจะประดิษฐานพระสถูปตามแบบ “ยุงตรุง เกอเลก เชอแตง” สถูปอันสรรค์สร้างไว้อย่างวิจิตรดังปาฏิหาริย์

พระสถูปมีคุณลักษณะดังนี้…
พระสถูปอันเป็นธรรมกาย
สิ่งแทนพระหทัยของพระพุทธเจ้า
คัมภีร์อันเป็นสัมโภคกาย
สิ่งแทนพระวจนะของพระพุทธเจ้า
พระพุทธรูปอันเป็นนิรมาณกาย
สิ่งแทนตรีกายของพระพุทธเจ้า
รูปพระอาจารย์ ยีตัม ฑากินี
สิ่งแทนมนตร์ธารณี
รูปพระตถาคตทั้งสี่
สิ่งแทนพระพุทธเจ้าหนึ่งพันพระองค์
รูปพระเทรมปา นัมคา พระเซวัง รินซิน พระคุรุปัทมสมภวะ
สิ่งแทนความกตัญญูยิ่งใหญ่ต่อพระธรรมและสัตว์ทั้งหลาย
รูปพระกุนเทรอ ทรักปา
สิ่งแทนการเผยแผ่พระธรรมให้ขจรไกล
รูปพระศรีเทวี เชนเจ ผู้ให้คำสัตย์ปฏิญาณ
สิ่งแทนผู้ปกป้องคำสอนและสัตว์ทั้งปวง
พระสถูปคือเทพปางสันติประทับอยู่ในความไพศาล
คือพระรูปส่องสว่างอยู่กลางอากาศ
ด้วยพุทธานุภาพ ขอสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงจงมลายสิ้นไป
เหล่าเทพปางพิโรธพิชิตผู้ยากจะปราบได้โดยมิหยุดหย่อน
ขอมารยักษิณีไม่เว้นแม้แต่หนึ่งเดียวกลับใจสู่บุญกุศล
ขออกุศลนานัปการของมารทั้งสามกาลจงแปรเปลี่ยนไป
ขอความชั่วร้ายในโลกนี้จงสิ้่นสูญ
ขอศานติสุขจงบังเกิดขึ้นในโลกไม่ว่าแห่งหนตำบลใด
ขอให้บังเกิดความเห็นแจ้งว่า ปรากฏการณ์และสิ่งดำรงอยู่คือศูนยตาอันไพศาล ขอพระธรรมจงดำรงมั่นและขจรไกลไปทั่วสากลจักรวาล
ขอพระธรรมทั้งสามมรรควิถีจงเผยแผ่ชั่วกาลนานมิมีวันเสื่อมสลาย ขอบุญบารมีทั้งสองอันอุดมยังประโยชน์ทั้งส่วนตนและผู้อื่นด้วยเทอญ

พระอาจารย์กุนเทรอ เมินเกียล ลาเซ ซกญี เกียมโซ รจนาเพื่อประโยชน์ของพระธรรมและสัตว์โลก ในระหว่างการดำเนินงานเพื่อประดิษฐานพระศานติตารามหาสถูป ณ ขทิรวัน ศูนย์ปฏิบัติธรรมของมูลนิธิพันดารา ประเทศไทย

นครเฉิงตู
วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอความดีเพิ่มพูนทวี

ปั้นดินแทนใจ

เมื่อหลายปีก่อนขณะที่ยังเป็นนักวิจัยจากจุฬาฯ ได้เข้าไปใช้ชีวิตในแคว้นคามซึ่งอยู่ภาคตะวันออกของทิเบต ช่วงหนึ่งมีโอกาสไปพักที่บ้านผู้ใหญ่บ้านท่านหนึ่ง (คนที่คาดผมด้วยด้ายสีแดง ซึ่งเป็นทรงผมของผู้ชายชาวคาม) ช่วงนั้นทุกเช้าที่บ้านของผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งมีทั้งผู้สูงอายุ คนหนุ่มสาว รวมทั้งเด็กๆ จะมานั่งปั้นสถูปองค์เล็กๆจากดินเหนียวกัน เมื่อถามว่าทำไปทำไม น้องผู้หญิงคนหนึ่งตอบว่าเพื่อสั่งสมบุญบารมีและทำเครื่องรองรับแทนใจของพระพุทธเจ้า

มาวันนี้พวกเราก็กำลังทำสถูปเล็กๆแบบนี้ในเมืองไทย เพียงแต่จากดินเหนียว เราใช้ดินเซรามิค และจากสีดิน เราทาสีทองทับ เพืื่อให้สถูปองค์เล็กที่เป็นเครื่องบูชา และเครื่องแทนจิตศรัทธาและใจที่ปรารถนาจะทำความดีของพวกเรา ได้อยู่ยั่งยืนเป็นพันปีตราบเท่าอายุของพระมหาสถูป

เมื่อเราตายไป กายของเราเน่าเปื่อยไป แต่สถูปองค์เล็กจะยังคงอยู่ สถูปเล็กๆเหล่านี้จะได้รับการบรรจุในพื้นที่ว่างบริเวณบัลลังก์พระสถูป (เหนือมหาวิหาร) ซึ่งมีอยู่สี่ชั้นแทนคุณธรรมที่เราเรียกกันว่า พรหมวิหาร 4 คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา โดยมีนัยยะว่า สถูปเหล่านี้ที่พวกเราช่วยกันสร้าง ทำให้พื้นที่ว่างในบัลลังก์พรหมวิหาร 4 ไม่ว่างเปล่า แต่เต็มเปี่ยมไปด้วยหัวใจแห่งศรัทธา หัวใจแห่งความรัก และจิตที่ปรารถนาจะยังประโยชน์แก่สัตว์โลก

ขอขอบคุณและอนุโมทนากับคุณบุดดิส เพื่อนศิลปินที่ทำให้โครงการถวายสถูปดิน 100,000 องค์แด่พระมหาสถูปเริ่มเป็นจริง ขออนุโมทนากับคุณอ้อและเพื่อน ที่เป็นคณะแรกที่ถวายสถูปพิมพ์อันงดงาม 1,000 องค์นี้ ขออนุโมทนากับกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมและปฏิบัติธรรมในกิจกรรมศิลปะแห่งชีวิตและอาสาฬหบูชาภาวนาที่ได้ช่วยกันระบายสีทองแด่องค์สถูปดินนี้ เมื่อถึงเวลาอันเหมาะสม สถูปแต่ละองค์จะได้รับการปลุกเสกจากพระอาจารย์ที่เราเคารพรักและจะได้รับการอัดแน่นด้วยมวลสารจากทิเบตเพื่อให้เป็นวัตถุธรรมที่ควรค่าแก่การบูชา

ต่อไปนี้ ทุกครั้งที่เรากราบสักการะพระสถูปองค์ใหญ่ ก็เท่ากับเราได้กราบสักการะพระสถูปองค์เล็กแต่ละองค์ไปด้วย เมื่อสถูปองค์เล็กทำครบ 100,000 องค์ เราก็ได้เห็นหัวใจแห่งศรัทธา 100,000 ดวง ช่างเป็นช่วงเวลาอันประเสริฐที่พวกเราเกิดมาในยุคที่มีการสร้างพระมหาสถูปนี้

*ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญสร้างและถวายสถูปองค์เล็กแทนใจของเราเพื่อนำไปประดิษฐานบริเวณบัลลังก์พระสถูป (เหนือมหาวิหาร) องค์ละ 99 บาทค่ะ

กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์
12/09/12

มหาพุทธบูชาเพื่อกรุณาและสันติสุข

โครงการ “พระศานติตารามหาสถูป” มูลนิธิพันดารา
ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมบำเพ็ญบุญกุศลประจำปี
เนื่องในวาระที่มีการก่อสร้างพระมหาสถูป

“วันมหาพุทธบูชาเพื่อกรุณาและสันติสุข”
วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 25-26 กันยายน 2553
ณ ศูนย์ขทิรวัน ต. หนองพลับ อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีชันธ์
ประธานในพิธี: พระอาจารย์ลาตรี เคนโป เกเช ญีมา ทรักปา ริมโปเช
เปิดงานโดย อาจารย์ สุลักษณ์ ศิวรักษ์

ขอเชิญผู้สนใจถวายเครื่องบูชา 5000 ที่ แทนจิตศรัทธาอันยิ่งใหญ่ที่มีต่อพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ทั้งหลาย ร่วมพิธีมนตราภิเษกเพื่อให้มีอายุยืนยาว รับพรและฟังธรรมโดยพระอาจารย์ลาตรี เคนโป เกเช ญีมา ทรักปา ริมโปเช ลามะกรรมฐานซกเช็น ผู้ก่อตั้งศูนย์ปฏิบัติธรรมในหลายประเทศทั่วโลก

เครื่องบูชา 5000 ที่ ได้แก่ ดวงเทียน ธูป น้ำบริสุทธิ์ ผลไม้ และดอกไม้ อย่างละ 1000 ที่ การถวายเครื่องบูชาแต่ละอย่างให้อานิสงส์ต่างกัน ดวงเทียนเป็นการให้แสงสว่างดับอวิชชา ธูปขจัดความมัวหมองและทำให้ทุกสิ่งกลับมาสะอาดบริสุทธิ์

น้ำขจัดความกระหายของสัตว์โลกและเป็นการถวายสิ่งที่ใสสะอาดปราศจากมลทินแด่พระพุทธเจ้าและพระโพธิส้ตว์ ผลไม้ขจัดความทุกข์ยากจากความหิวและทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์แห่งแผ่นดิน ดอกไม้เป็นการถวายสิ่งที่งดงามเพลิดเพลินเจริญใจ การถวายเครื่องบูชานี้เป็นการสั่งสมบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะทำให้ผู้ถวายได้สลายบาปกรรม มีชีวิตที่เปี่ยมสุขพรั่งพร้อม ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และมีปัญญาเข้าถึงธรรม

อาหาร ที่พัก
ทางมูลนิธิไม่เก็บค่าลงทะเบียนและยินดีบริการอาหารทุกมื้อ และที่พักแบบเรียบง่ายและอบอุ่น (เต็นท์เดี่ยวหรือเต๊นท์สำหรับ 2 ท่าน และที่พักรวมในศาลาปฏิบัติธรรมซึ่งมีมุ้งลวดและมุ้งครอบกันยุง) หากผู้สนใจประสงค์จะร่วมงานเฉพาะวันที่ 25 กันยายน พิธีภาคกลางวันจะจบเวลาประมาณ 4 โมงเย็น

การเดินทาง
ในกรณีที่ท่านไม่สะดวกเดินทางโดยรถยนตร์ส่วนตัว ท่านสามารถเดินทางไปกับรถตู้ของมูลนิธิ โดยมีค่าใช้จ่าย ท่านละ 600 บาท สำหรับการเดินทาง กรุงเทพ-ขทิรวัน-แก่งกระจาน-กรุงเทพ

สนใจร่วมกิจกรรม กรุณาแจ้งความจำนง ภายในวันที่ 20 กันยายน 2553 E-mail: 1000tara@gmail.com โทรศัพท์/ โทรสาร 025285308 มือถือ 0806100770

กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2553
06.30 น. พร้อมกันที่บ้านมูลนิธิ
10.30 น. เดินทางถึงศูนย์ขทิรวัน รับประทานอาหารว่าง
11.00 น. พระอาจารย์ญีมา ทรักปา ริมโปเชสอนวิธีตั้งจิตในการประกอบบุญกุศล ผู้ร่วมงานถวายเครื่องบูชา 5000 ที่ เป็นมหาพุทธบูชาแด่พระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ทั้งหลาย
11.45 น. ถวายเครื่องบูชาแด่ธรรมบาลและเทพยดาผู้พิทักษ์ผืนดิน ณ บริเวณก่อสร้างพระมหาสถูป พร้อมกับโปรยกระดาษมนตร์เพื่อสิริมงคลในชีวิต
12.45 น. รับประทานอาหารกลางวัน
14.00 น. ร่วมกันก่อกองหินชัมมามนตรา อุทิศแด่ “พระแม่เชรับ ชัมมา” ผู้มีสภาวะเดียวกับพระแม่ตารา
14.30 น. ร่วมพิธีมนตราภิเษกพระพุทธเจ้าอมิตายุสเพื่อให้มีอายุยืนยาว และพิธีเรียกขวัญเพื่อโชคลาภและฐานชีวิตที่มั่นคง
16.00 น. จบโปรแกรมภาคกลางวัน
***
17.00 น. รับประทานอาหารเย็น
19.30 น. ถวายดวงประทีป 505 ดวง (เท่ากับจำนวนเสาเข็ม) เป็นมหาพุทธบูชา ณ บริเวณพระมหาสถูป และภาวนาเพื่อสันติสุขของสัตว์โลกทั้งหกภพภูมิ
20.30 น. พิธีอุทิศกลิ่นอาหารไหม้ให้แก่ผู้ล่วงลับ
21.30 น. กราบพระและเข้านอน


วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2553
05.15 น. ตื่นนอน
05.30 น. นั่งสมาธิ ตื่นรู้กับลมหายใจสดชื่นแห่งขุนเขา น้อมนำจิตมาสู่ความเป็นธรรมชาติ
06.00 น. รับประทานเครื่องดื่มยามเช้า เก็บสัมภาระ
07.00 น. ออกเดินทางไปเขื่อนแก่งกระจาน
08.30 น. ร่วมพิธีปล่อยปลา 100,000 ตัว
09.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่แก่งกระจาน
10.30 น. เดินทางกลับ