Skip to content

Posts tagged ‘Tara’

Tara in Gold & Stupa Support

photo-16

มูลนิธิพันดาราขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างพระศานติตารามหาสถูป ท่านสามารถสนับสนุนโครงการก่อสร้างพระมหาสถูปซึ่งกำลังจะเริ่มก่อสร้างเดือนกุมภาพันธ์นี้ด้วยการ สร้างฐานราก เสาตอม่อ และบันได พร้อมรับองค์พระแม่ตาราปิดทองอย่างงดงามโดยฝีมือสว.รสนา โตสิตระกูล เป็นของขวัญสำหรับผู้ทำบุญเป็นเงิน 200,000 บาท พระแม่ตาราองค์นี้หล่อด้วยทองเหลือง มีต้นแบบจากแดนหิมาลัย ได้ผ่านการประกอบพิธีพุทธาภิเษกและมนตราภิเษกพร้อมบรรจุมวลสารศักดิ์สิทธิ์จากทิเบต ผู้มีจิตศรัทธากรุณาติดต่อ 1000tara@gmail.com องค์พระมีจำนวนจำกัด

Donations are now solicited for the construction of the concrete foundation, main posts, and staircase of the Kundrol Great Stupa for Peace and Harmony. The Foundation is pleased to present a gift of Green Tara by a Nepali artist made of brass with gold finish (Thai art of gilding) by Senator Rosana Tositrakul for a gift pledge of US$ 6,700 (200,000 baht). Each image has been consecrated by Ven. Kunga Sangbo Rinpoche from a Sakyapa lineage which is closely connected to Tara. Inside each image contains sacred objects from Tibet including earth from Mt. Kailash. The construction is planned to start in February 2013, right after Tibetan losar.  Interested persons please contact us at 1000tara@gmail.com.

Talk at Kuan Yin Temple

Yesterday I was invited to give a talk on Tara and Kuan Yin at Kuan Yin Temple, Chokchai 4. This is part of the 21-day celebration of the Great Pagoda of 10,000 Buddhas.

A different manifestation, Kuan Yin (Avalokiteshvara) is one and same essence as Tara. We perceive them differently because of our conceptual minds but all Buddhas are of the same nature. Om Mani Peme Hung!

It was a great pleasure to be with Venerable Great Master Kuang Seng again. I’m grateful to her encouragement and aspiration for the completion of the Tara Great Stupa.

We also  talked about the law of karma and the duty of being born a human. It’s essential for all of us to accumulate merit, not to harm animals, and to perform all kinds of good deeds. We have no time to waste, as life is full of uncertainties. There’s no guarantee that we will be born a human again.

Pandara wishes to thank the Venerable Great Master, Ven. Bhukkhuni Dr. Lee and all Kuan Yin devotees who were present at the talk yesterday for their kind donation of 10,100 baht for the Tara Great Stupa project.

Pandara News 08/12/09

English version in progress

จดหมายข่าวพันดารา วันที่ 8 ธันวาคม 2552
http://www.thousand-stars.org; https://krisadawan.wordpress.com
Email: 1000tara@gmail.com โทร 025285308, 0869775867
ข่าวกิจกรรม

12-13 พฤศจิกายน 2552

รักษ์ธรรม รังสรรค์บ้านดิน ครั้งที่ 3 ทำผนังห้อง รั้วลานธรรม เริ่ม 11 โมงเช้าวันเสาร์ ถึง 5 โมงเย็นวันอาทิตย์

9-10 มกราคม 2553

รักษ์ธรรม รังสรรค์บ้านดิน ครั้งที่ 4 ทำหลังคา หน้าต่าง ลายประดับทิเบต
14-17 มกราคม 2553
สุขภาพดีด้วยการแพทย์ทิเบต รักษาโรคด้วยสมุนไพรจากที่ราบสูงทิเบต โดยคุณหมอเซดอร์ ญารงชา สถาบันการแพทย์ญารงชา ลาซา บ้านมูลนิธิพันดารา ซอยลาดพร้าว 11 เวลา 9.00 – 18.00 น. ค่าตรวจคนละ 400 บาทไม่รวมค่ายา
29-31 มกราคม 2553
วิถีฑากินี ครั้งที่ 3 ตอน ยุทธศาสตร์พันดารา เรียนรู้ที่จะรู้จักใจและเปิดใจต่อกันบนวิถีที่ได้รับแรงบันดาลใจจากภูมิปัญญาทิเบต และร่วมวางแผนการงานของพันดาราสู่สังคม ศูนย์ขทิรวัน
5-7 กุมภาพันธ์ 2553
ถ่ายทอดศรัทธาบนผืนผ้าและฉลองครบรอบพันดาราปีที่ 5 ร่วมเย็บธงมนตราสำหรับสถูปมนตร์ประภัสสร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บ้านมูลนิธิพันดารา เที่ยงวันอาทิตย์ เราจะฉลองการจัดตั้งมูลนิธิพันดารา ปีที่ 5 ด้วยกัน
14 กุมภาพันธ์ 2553
ต้อนรับปีใหม่ทิเบต ถวายเครื่องบูชาแด่ธรรมบาลและทำพิธีต้อนรับปีใหม่ ตั้งแต่ 05.00 น. ศูนย์ขทิรวัน
26-28 กุมภาพันธ์ 2553
สมาธิภาวนาถึงพระแม่ตารา ร่วมทำกองหินตารามนตรา ถวายสถูปมนตร์เป็นมัณฑลา และบำเพ็ญบุญกุศลเนื่องในวันมาฆบูชา นั่งสมาธิตามหลักตาราสาธนา (จะทำฉบับภาษาไทยให้เป็นครั้งแรก) สวดตารามนตรา 100,000 จบ พร้อมกับทำกองหินตารามนตรากองแรกของขทิรวัน ถวายสถูปมนตร์องค์ใหม่เป็นมัณฑลาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศูนย์ขทิรวัน
6-8 มีนาคม 2553
บรรยายธรรมและภาวนาเพื่อสันติภาพ โดยคณะภิกษุณีและสตรีดีเด่นในพระพุทธศาสนา ปี 2553 ณ ศูนย์ขทิรวัน ขอเชิญผู้สนใจมาเป็นอาสาสมัคร ร่วมต้อนรับ และปฏิบัติธรรมกับสตรีดีเด่นจากประเทศไทยและหลายประเทศทั่วโลก


เรื่องราวของดวงดาว

สานฝันศานติตารามหาสถูป
หลังลงฐานพระมหาสถูปเมื่อวันที่ 26 กันยายนที่ผ่านมา มูลนิธิได้เร่งปรับแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมเพื่อให้องค์พระมหาสถูปมั่นคงและให้ประโยชน์สูงสุด เราได้เชิญคุณเอกวัฒน์ วงศ์พินธุ วิศวกรกรมศิลป์ผู้มีประสบการณ์คุมโครงการพระมหาเจดีย์หลายแห่งมาเป็นผู้บริหารโครงการ ปลายเดือนพฤศจิกายน บริษัทสำรวจดินได้ทำการสำรวจดินบริเวณพระมหาสถูปเพื่อเตรียมการสำหรับการตอกเสาเข็ม บริษัทรับเหมาก่อสร้างจะวางผังและเกลี่ยพื้นดินสำหรับการตอกเสาเข็มเดือนมกราคมนี้ งานตอกเสาเข็มจะเริ่มเดือนกุมภาพันธ์และเสร็จต้นเดือนมีนาคม
แจกหนังสือธรรมะ
หนังสือธรรมะหลวงปู่ดุลย์ ฉบับพันดารา สองภาษา (ไทย อังกฤษ) แจกเป็นธรรมทาน ผู้สนใจรับได้ที่บ้านมูลนิธิพันดารา
สารพันดาราออนไลน์
สารพันดารา ฉบับต้อนรับปีใหม่ พร้อมด้วยบทความหลากหลายที่น่าสนใจ จะเผยแพร่ออนไลน์วันที่ 5 มกราคม 2553
อบรมฑากินี
วิถีฑากินีเป็นการนำภูมิปัญญาโบราณของทิเบตมาใช้เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการดำรงชีวิตในโลกสมัยใหม่และเป็นจุดเริ่มต้นในการทำความเข้าใจจิตเดิมแท้ที่ใส กระจ่าง สันติ และเปี่ยมไปด้วยความเมตตากรุณาอย่างไม่มีประมาณ ดู https://krisadawan.wordpress.com สำหรับการอบรมที่เพิ่งเสร็จสิ้นไป มูลนิธิยินดีให้การอบรมบริษัท องค์กร โรงพยาบาล ที่สนใจจะนำภูมิปัญญาฑากินีไปใช้เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพมากขึ้น


รักษ์ธรรม รังสรรค์บ้านดิน

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภูมิใจในการนำภูมิปัญญาทิเบตมาใช้สร้างบ้านดินแห่งแรกของประเทศไทย บ้านหลังนี้จะใช้เป็นเรือนรับรองและเรือนปฏิบัติธรรมของพระอาจารย์ ภายในมีห้องพักพระอาจารย์พร้อมห้องน้ำ ห้องนั่งเล่นที่ปรับใช้เป็นห้องนอนผู้ดูแลได้ สวนหย่อมและลานสนทนาธรรม
พันดาราแสวงบุญ ตอน ชุมชนทางใจและเทศกาลคุรุริมโปเช
15-25 เมษายน 2553 จิตอาสาพันดารา 15 คนจะร่วมเดินทางสู่เมืองงาวาและเมืองโกลก แคว้นอัมโด ที่ราบสูงทิเบต เพื่อเรียนรู้ธรรมวิถีชุมชนพอเพียงในหมู่บ้านดิน แบ่งปันกับเด็กๆ ทำบุญกับพระจำศีล ไถ่ชีวิตจามรี และร่วมเทศกาลพระคุรุริมโปเชที่เลื่องชื่อพร้อมกับรับมนตราภิเษก

Gift to Buddhas, Gift to Tara

The building of Tara Mantra Stupa at Sathira Dharmasathan – today a 12 meter pole was raised with Buddhist symbols representing the moon, the sun and victory banner on top. It’s the day we rejoiced in making merit, in remembering Tara and in working together to lead people on the dharma path.

วันนี้เป็นวันดีอีกวันหนึ่งที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยได้ร่วมทำบุญกุศลด้วยกัน เยินเต็นกับฉันเป็นตัวแทนพันดาราไปร่วมงานขึ้นเสาเอกสถูปมนตร์ที่เสถียรธรรมสถาน โดยเรานำธงชัยแบบทิเบตไปมอบให้ สำหรับธงชัยนี้ ต้องขอบคุณเยินเต็นที่นั่งเย็บตั้งแต่สี่ทุ่มจนถึงตีสองเมื่อคืนนี้ (เราเริ่มทำงานช้าเพราะต้องเดินทางกลับมาจากหัวหิน)

banner1

Yontan happily sewed a victory banner last night.

เมื่อไปถึงเสถียรธรรมสถาน ได้พบกับลูกศิษย์ของคุณแม่ศันสนีย์ที่กำลังสาละวนกับการเตรียมเสาเอก เยินเต็นนำธงชัยไปผูกใต้สัญลักษณ์พระอาทิตย์พระจันทร์

Yontan

Kris with banner
Before the pole was raised.

ฉันยืนมองเสาเอกต้นนี้และมณฑลพิธีพระแม่ตารา แล้วนึกถึงวันคืนที่เราทำสถูปมนตร์องค์แรกที่ขทิรวัน นึกถึงความเบิกบานเมื่อได้เข้าไปนั่งภาวนาในสถูป นึกถึงวันที่เราฉลองสถูปมนตร์โดยการสวดมนตราพระแม่ตารา 100,000 จบตลอดคืนวันเพ็ญมาฆบูชา กลางดึกคืนนั้นพระจันทร์ทรงกลดงดงาม

เมื่อสร้างเสร็จ สถูปมนตร์คือของขวัญอันประเสริฐที่เราจะถวายแด่พระพุทธเจ้า คือสิ่งที่นำความสุขมามอบให้แก่ทุกคนที่ได้เห็น สำหรับเสถียรฯ สถูปมนตร์องค์แรกนี้ยังเป็นคุรุบูชา เครื่องบูชาที่ยิ่งใหญ่ที่เหล่าศิษย์จะมอบแด่พระอาจารย์ของพวกเขา

เมื่อเสาขึ้น เราสวดตารามนตราด้วยกัน สีหน้าของคุณแม่ศันสนีย์เบิกบาน

lookingWith Tara mantra in our heart, we looked at the stupa pole being raised.

เสียงท่านบอกทุกคนว่า ขอให้มนตราเข้าไปอยู่ในหัวใจของทุกคน ขอให้อาจารย์ (คณะครูของโรงเรียนอนุบาลที่มาร่วมงาน) โอบกอดเด็กๆด้วยความรัก สวดมนตราเข้าไปในหัวใจของพวกเขา เพื่อปลูกฝังให้พวกเขาเป็นอริยชน ท่านบอกว่าถ้าเราโอบกอดเด็ก เราได้โอบกอดโลก ถ้าเด็กรอด โลกก็รอด

with kids

ขออนุโมทนาต่อคุณงามความดีของทุกๆท่านที่เกี่ยวข้อง ขอพระธรรมแห่งตาราแผ่ไปตลอดชั่วกาลนาน

before screeningเตรียมแท่นสกรีน

Before screening

prayer flagพระแม่แห่งอริยชนบนผืนมนตรา

with poleเสาเอกแห่งสถูปมนตร์ตารา

holding flags

Holding flags

ขอจิตตั้งมั่นในธรรม

May our mind remain in the dharma always

kids put soilช่วยกันถวายกองดินที่่เสาเอก

Offering a lump of earth to Tara

Tara at Sathiraพระแม่ตาราที่เสถียรธรรมสถาน

Sathira Dharmasathan’s Green Tara

peo with Taraแม้จะต่างวัฒนธรรม แต่ตาราคือแม่ที่เป็นสากล

Although Tibetan and Thai cultures are different, Tara is universal.

pay homageขอนอบน้อมต่อพระแม่ตาราและต่อคุณงามความดีทั้งหลาย

Homage to Tara and all the virtue

Tara Mantra Stupa

KOMSM

สถูปมนตร์ประภัสสรที่เสถียรธรรมสถาน ขออนุโมทนาต่อบุญกุศลในครั้งนี้ของชุมชนสาวิกา รายละเอียดในคม ชัด ลึก ตามลิงค์ข้างล่างค่ะ

http://www.komchadluek.net/detail/20090902/26722/%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1…%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7.html

On “Milles Etoiles”

Thousands Stars Foundation – Fondation des Milles Etoiles

‘ Celui qui voit, entend, se souvient ou touche la Stupa, recevra toutes les joies et benedictions du Bouddha”

Au commencement

Le bouddhisme est originaire d’Asie et y est totalement integré dans la culture  depuis des milliers d’années.  La présence de temples, de moines et nonnes universellement révérés en témoigne. L’avancée économique du monde et l’approche matérialiste de la vie génèrent un besoin accru de compréhension des textes et leçons du Bouddha.  La régression du nombre de personnes qui vivent dans le bonheur et la joie de vivre profonde est aussi une manifestation négative de modes de vie matérialistes.

De plus en plus nombreux sont ceux et celles qui à la recherche de réponses satisfaisantes en ce qui concerne leurs besoins spirituels se rapprochent d’une des differentes écoles  du bouddhisme à savoir, le Theravada, le Mahayana ou leVajrayana. Ces écoles représentent diverses portes ouvrant sur une même destination et illumination.

Un autre aspect lié à  ce renouveau du bouddhisme est représenté par le nombre croissant de persones désirant suivre la voie bouddhiste sans nécéssairement s’engager dans une vie  monastique.  Pour la plupart d’entre eux, le fait même d’embrasser les enseignements du Bouddha dans leur vie quotidienne représente  le defi  nécéssaire pour d2velopper la bodhicité d’une manière pratique et concrète tout en continuant à mener leur vie et  responsabilités respectives. Actions, pensées, paroles peuvent  petit à petit s’aligner  sur les enseignements du Bouddha.

Dr  Krisadawan Hongladarom, qui parle Thai, Anglais et Tibétain courramment,  partage le sentiment commun à  beaucoup de Thais  que la bodhicité, la nature de Bouddha existe en tout en chacun. C’est ce qui donne aux laiques le droit d’apprendre  et pratiquer le Bouddhisme tout en vivant leur roles de mères, pères, fils ou employeurs. Sa rencontre avec plusieurs Lamas, hommes et femmes, durant ces 10 dernieres annnées, l’observation de la façon dont le Bouddhisme a inspiré leurs vies ainsi  que ses expériences directes avec la culture Tibétaine  l’ont convaincue que les enseignements du Bouddhisme Mahayana offrent une opportunité pour les laiques de mieux comprendre le Bouddhisme, et leur permet d’ouvrir une autre de ces ‘portes’ vers l’objectif commun, l’illumination

En 2005, Krisadawan fonde la Fondation des Milles Etoiles une Organisation Sans But Lucratif qui s’engage à (a) créer des opportunités de discussions et pratique du Dharma Mahayana pour laiques par le biais de Conférences et pratique individuelle, (b) améliorer les conditions de vie des tibétains dans les régions éloignées du Tibet; (c) appuyer des monastères tibétains dans les régions eloignées du Tibet en particulier dans les Provinces du Kham qu Tibet Oriental.

En ce moment, la Fondation est responsable  du projet de construction de la Shanti Tara Stupa au Centre de Retraite Khadiravana de Hua Hin dans la Province de Prachuab Kirikan en Thailande.  Des Thais aussi bien que des  étrangers participent au projet et  c’est avec  enthousiasme que les  membres de la Fondation partagent la même passion et amour de la vie, la culture et le Bouddhisme du Tibet.

Source inepuisable d’inspiration

Krisadawan s’est  toujours  intéressée au Bouddhisme. Eduquée dans la tradition Theravada, son intérêt pour la religion était si fort qu’elle contemplait la possibilite de devenir nonne bouddhiste. C’est lors de son engagement en tant que  représentante d’une organisation de jeunes bouddhistes qu’elle comprit que s’engager dans le bouddhisme ne requiert pas nécéssairement de quitter la vie laique et devenir nonne et qu’il existe  bien d’autres façons de pratiquer les enseignements bouddhistes.  Sa rencontre avec le bouddhisme tibétain lors d’un voyage au Nepal fut significatif quant à sa décision d’ entreprendre un Doctorat en linguistique à l’Université d’Indiana aux Etats Unis. Sa connaissance de la linguistique la guida à devenir interprète pour des  Lamas Tibétains de renom. Pendant des années la gentillesse des Lamas la toucha et fut à l’origine de sa volonté à suivre  leurs pas.  Alors qu’elle menait  ses recherches ethnographiques au Tibet et la Province de Kham, Krisadawan devint éetudiante de Kunga Sangbo Rinpoche, le responsable du Monastère de Jyekundo de Kham, au Tibet Oriental.  Pendant plus de neuf mois elle observa l’engagement et la compassion de Kunga Sangbo Rinpoche alors qu’il travaillait à construire une école dans son village natal où la plupart des enfants étaient  illétrés ainsi qu’à restaurer des Monastères.

Krisadasawan explique que “ Même en n’ayant de très peu d’argent, il ne penserait pas à lui-même mais à comment utiliser cet argent pour améliorer la vie des autres villageois. C’est ce qui m’a fait penser à utiliser mes connaissances pour faire de bonnes actions pour les autres.

C’est ainsi qu’au lieu de suivre son premier rêve et entrer dans l’ordre des nonnes bouddhistes; elle décida de suivre le conseil de Kunga Sangbo Rinpoche et d’utiiser ses connaissances en textes Bouddhistes ainsi que ses connaissances de linguistiques pour en faire profiter les autres tout en restant laique.  Avec le desir d’atteindre la bodhicité tout en participant à la vie laique et toutes les responsibilités qu’elle comporte ainsi que de suivre les actions du Bouddha, elle se demanda comment integer toutes ses idées fantastiques

La Fondation des Milles Etoiles

‘ Un jour Avalokiteshvara, alors qu’il refusa de quitter le Samsara jusqu’à ce que tous les êtres aient atteint l’illumination, vit la quantite de vies qu’il avait à aider alors qu’autant de vies etaient encore en souffrance dans le Samsara. Des larmes coulaient de ses yeux  et se transformèrent en Tara Blanche sur une fleur de lotus. Elle le conforta et lui demanda de ne pas pleurer et exprima le voeu de l’aider et le suivre dans toutes les vies afin d’aider tous les etres. “

L’histoire de Tara exprimant  le voeu d’aider tous les êtres inspira beaucoup  Krisadawan qui se sentit très proche de  cette bodhisatva  de sexe féminin.  C’est ainsi que nacquit  la Fondation  des Milles Etoiles. Pour la première fois elle se rendit compte de l’utilité pratique de sa connaissance de la langue Tibétaine et son implication pour cultiver la compassion et en même temps  donner une opportunité pour aider les autres.  A l’occasion d’offertes qu’elle fit un jour à la Statue de Tara à Dzachuka elle exprima le voeu  de suivre Tara afin de l’aider dans toutes ses vies.  Peu après la foi la porta à rencontrer Kandroma, une Lama femme de grand renom fille du Lama Longtok décédé peu auparavant en laissant son corps intact. Kandroma avait des difficultés à construire l’hermitage de son père et Krisadawan fut impressionée par sa détermination à transformer un petit hermitage en un monastère pour nonnes. C’est ensemble qu’elle pratiquèrent Longchen Nyingtik et en 2007 l’établissement de Zangtok Pari devint le premier projet appuyé par la Fondation Milles Etoiles en même temps que le Fonds Global pour les Femmes et le Fonds d’Appui  aux Etats Unis. L’hermitage abandonné devint un monastère pour nonnes bien établit pouvant héberger 15 nonnes.

Depuis 2005, la Fondation à appuyé des initiatives en faveur d’enfants tibétains et des nonnes ainsi qu’organisé des Conférences publiques servant à  promouvoir la culture tibétaine, la paix,l’études de textes Mahayana et les pratiques bouddhistes quotidiennes. Jusqu’a présent des invités locaux et internationaux ont contributes de leur temps et  connaissances pour chacunes des nombreuses Conférences organisées par  la Fondation. Parmi eux  Nyima Dakpa RInpoche, Ringu Tulku Rinpoche, Phachok Rinpoche, le Docteur Tsedor Nyarongsha et l’historien Professeur Thubten Phuntsok.

Un nouveau projet

Un lama, ou guru, représente la pensée du Bouddha et dans la tradition Mahayanal’interconnection entre le maitre et l’etudiant se manifeste par le biais de la foi et du karma.  La rencontre de Krisadawan et Kundrol Lhasay Rinpoche, un maitre Dzogchen très vénéré de la tradition New Bon  qui vivait à Chengdu, en Chine, appartient à un domaine au delà de la simple relation par la pratique de la méditation.

En 2006, Krisadawan acheta un lopin de terre à Hua Hin, Province de Prachuab Kirikan, en Thailande. Un endroit calme et paisible et idéal pour y établir un centre de retraite et un temple dedié à Tara où des laiques  pourraient venir prier. Cet endroit représenterait un environment accueillant pour tous hommes et femmes mais surtout femmes. Cet endroit servirait aussi à l’établissement de la  première bibliothèque et centre d’éducation Tibétain en Asie du Sud Est.

C’est au même  moment que  Lhasay Rinpoche demanda à Krisadawan d’entreprendre un grand projet de construction de la Stupa de Shanti Maha Tara. Malgre son humilité et le profil bas qu’il arbore généralement en dehors du Tibet, Lhasay Ripoche avait cette vision de construire la grande stupa en Thailande et en faire un des endroits les plus sacrés sur terre, un endroit où les gens sont déjà engagés sur la voie du Bouddhisme dans leurs coeurs et leurs façons de vivre.

“Ceci [la stupa]  est ton projet. Mais il n’est en fait ni le tien ni le mien ; car aucun de nous  pourra le rapporter au Tibet lorsque notre  corps quittera ce monde.’

La requête de Lhasay Rinpoche est une expression de la confiance et  confidence qu’il nourrit pour Krisadawan et ses capacités à entreprendre ce projet qui paraitrait impossible de prime abord. Pendant que Krisadawan rassemblait l’information nécéssaire sur la construction de stupas, Lhasay Rinpoche envoyait un grand nombres de drapeaux à prèàres depuis son village natal pour la construction de la Stupa avec des  mantras appuyant le projet qui s’établirait pour la premiere fois en Thailande au Centre de Khadiravana.

Les drapeaux à prières sont composés de cinq couleurs : bleu, vert, rouge, blanc et jaune. Ces couleurs représentent le ciel, l’air, le feu, l’eau, et la terre et  ensemble représentent t les elements du cosmos.

A chaque souffle de vent, les drapeaux s’agitent  et envoyent les mantras écrit sur les drapeaux au centre de l’Univers, pour y générer la paix et le bonheur. Les cinq couleurs représentent à la fois les cinq familles Bouddhistes, ou les cinq skandhas et  la diversité culturelle de chacun d’entre nous qui pouvont agir ensemble pour créer la paix et l’harmonie.

En ce moment

Ce projet démarra en 2007 à la suite des prosternations aue Krisadawan entreprit  pendant dix-huit jours  sur une  distance d’environ 80 kilomètres du temple de Nyethang Tara près de Lhassa au Monastère de  Samye.  Cette initiative qui avait pour but de  gagner du mérite lui donna en fait  une énorme quantité d’énergie et une grande détermination  pour entreprendre ce projet ambitieux de construction.

La Fondation Des Milles Etoiles est convaincue que le projet de la Shanti Tara Stupa sera bénéfique à tout le monde, à tout être qui voit, touche ou entend parler de la Stupa. Ce projet contient  une force de guérison et  nous rappelle la bonté et la détermination positive qui réside en toutes actions faites en faveur des autres.

Cette croyance devrait transcender toutes les limites du monde et s’unir à divers systèmes de croyances et nationalités comme le fait Tara qui a la détermination d’aider tout ce qui est possible pour aider le monde entier. Enfin, le projet devrait représenter une source d’inspiration pour tout un chacun, individu, homme ou femme, aàpoursuivre notre rêve de rendre ce monde meilleur.

Plus d’informations sur le site: www.thousand-stars.org

www.krisadawan.wordpress.com

Email: hkesang@yahoo.com

Telephone+66-81-3431586

The Thousand Stars Foundation is grateful to Isabella (http://reikiinaction.blogspot.com) for this French translation.